5. listopada 2012. - seminar programa Europske unije Kultura 2007. – 2013. Veleučilište „VERN“, Vis

U petak, 5. listopada 2012. s početkom u 16 sati, na veleučilištu „VERN“  u Visu, biti će održan seminar programa Europske unije Kultura 2007. – 2013. Seminar će se održati u sklopu radionice “Nova Issa” čija je svrha proučavanje lokaliteta grčke Isse. (http://www.anatomija-otoka.com/2012/radionica/con2/), u organizaciji  Službe za kulturnu kontaktnu točku Ministarstva kulture i suradnji s udrugom «Lavurat za poja».
 
Program Kultura namijenjen je svim javnim i privatnim institucijama iz područja kulture te im pruža mogućnost sufinanciranja projekata u kojima do sada s europskim kolegama sudjeluju već brojni hrvatski projektni partneri odnosno hrvatske institucije iz područja kulture. Program pruža širok spektar suradnje i aktivnosti na europskoj razini te će na seminaru biti dane informacije o vrstama projekata, načinu prijave, partnerstvima u projektima kao i načinu ispunjavanja prijavnice.
 
Na početku seminara sudionike će pozdraviti Antonijeta Martinis, predsjednica Udruge “Lavurat za poja”, nakon čega će Martina Borovac Pečarević, voditeljica Službe za kulturnu kontaktnu točku predstaviti opće propozicije programa Kultura 2007.-2013. te će potom detaljnije predstaviti uvjete sudjelovanja u programu, odnosno objasniti tehničke aspekte projektnog rada - od načina ispunjavanja prijavnica za sudjelovanje u projektima, pisanja projekata zajedno s partnerima do slaganja troškovnika. Na kraju seminara biti će najavljen novi program EU za kulturu 2014.-2020. pod nazivom Kreativna Europa i, po potrebi, održane individualne konzultacije za potencijalne korisnike programa.
 
* Sudjelovanje je besplatno, prijave na: ccp@min-kulture.hr