Kulturpunktov vodič kroz suvremenu umjetnost u Rijeci (Primorsko-goranska županija) 17. svibnja 2019. godine

  • Slika

Prva ovogodišnja radionica Kulturpunktovog vodiča kroz suvremenu umjetnost održana je 17. svibnja 2019. godine u Prvoj sušačkoj hrvatskoj gimnaziji u Rijeci. Radionici je prisustvovalo 30 učenica i učenika trećih razreda i psihologinja Lina Debelić.

Kulturpunktov vodič kroz suvremenu umjetnost radionica je osmišljena na temelju programa Kulturpunktova novinarska školica koju udruga Kurziv provodi i razvija od 2009. godine. Osnovni program Školice koja se tijekom vremena mijenjala na temelju iskustva provedbe i prilagođavala trenutnim potrebama, čine 4 obrazovna modula.

Na strukturiranju programa, oblikovanju građe i pripremi materijala zajednički su radili Martina Domladovac i Lujo Parežanin, novinari portala Kulturpunkt.hr. Program se provodi kroz tri školska sata tijekom kojih se učenicima nastoji pružiti teorijski uvid u osnovne konceptualne probleme i pitanja koja postavlja suvremena umjetnost, da bi potom, u praktičnom dijelu, novostečena znanja primijenili u interpretaciji reprezentativnih suvremeno-umjetničkih djela.

Radionica je započela razgovorom s učenicima o njihovim kulturnim interesima i navikama, a navodeći ih kroz dijalog na promišljanje tih interesa, voditelji su ih potaknuli na uočavanje razgraničenja umjetničkog od neumjetničkog, forme umjetničkog djela, autorstva, estetske vrijednosti, institucionalizacije umjetnosti i sl. Razgovor o njihovim interesima, osim što im je otvorio pogled na različitost kulturnih formi, predstavio je primjeren uvod u razmatranje umjetnosti kao kompleksne društvene i institucionalne prakse kroz niz klasičnih primjera iz povijesti umjetnosti.
U praktičnom dijelu radionice, učenici su, u nasumično podijeljenim skupinama, dobili zadatak samostalno analizirati umjetnički rad na temelju ranije stečenih znanja i uvida u specifičnosti suvremene umjetnosti. Svaka grupa dobila je po jedan primjer radova suvremenih autora koji različitim metodama propituju socijalna i politička pitanja, te uvjete u kojima nastaju i opstaju umjetnička djela. Radovi koje su analizirali bili su:  An Artist Who Can Not Speak English Is No Artist Mladena Stilinovića, Činjenica da je nekom dana mogućnost da napravi izložbu važnija je od onoga što će na toj izložbi biti pokazano Gorana Trbuljaka, Your Gaze Hits the Side of My Face Barbare Kruger te Bosnian Girl Šejle Kamerić.

Iako je riječ o zahtjevnim radovima vrlo udaljenima od uobičajene predodžbe umjetničkog djela, učenici su se u svojim javno prezentiranim osvrtima izvrsno nadovezali na uvide iz predavanja, pravilno detektirajući njihova kompleksna značenja. Istovremeno, analiza djela otvorila je pitanja kritike umjetnosti kao institucije, društvenih odnosa moći, odnosa političkog centra naspram periferije i ekonomskog i političkog nasilja, a radovi dviju umjetnica posebno su isprovocirali raspravu o seksizmu i rodnim odnosima.

Iako je grupa učenika bila prilično velika, njihova zainteresiranost za tematiku i motiviranost za rad pridonijela je produktivnoj atmosferi, a radionica je svoje ciljeve – upoznavanja sa specifičnim značajkama suvremene umjetnosti, interpretacije umjetničkih djela i artikulacije vlastitih stavova – ostvarila u potpunosti.