28. svibnja 2014. – Istraživači izgubljenog blaga mog zavičaja u PŠ Dubrava, Čišla

      Umjetničko-edukativni program Ruksak (pun) kulture posjetio je malu područnu školu u mjestu Dubrava podno Mosora u Splitsko-dalmatinskoj županiji. Školu u Dubravi pohađa samo 16 učenika od 1. do 4. razreda. Ova mala područna škola, kao što je to rekla pedagoginja škole Jasminka Mladinov svoj je „nedostatak“ dislociranost, pretvorila ovog puta u prednost jer joj je upravo slabija prometna povezanost omogućila dolazak Ruksaka (punog) kulture pa je tako umjetnički program prvi put posjetio PŠ Dubrava i razveselio 16 učenika i učiteljice Sandru Sladojević i Anu Beović. Područna škola Dubrava jedna je od pet područnih škola osnovne škole „1. listopada 1942.“ u Čišli.

       Učenici su nas dočekali odjeveni u tradicionalnu nošnju njihovog kraja te nas počastili soparnikom, tradicionalnim jelom koje su priredile mame i bake. Likovnu radionicu Umjetničke akademije iz Splita osmislila je profesorica Tea Katunarić, viša predavačica na UMAS-u u Splitu sa svojim studenticama likovne kulture i umjetnosti i konzervacije i restauracije arheološke baštine. Studentice Lea Cipirita, Ida Bugarić, Ivana Vukadin, Frances Dragičević i Josipa Marić izvrsno su se pripremile za radionicu Istraživači izgubljenog blaga mog zavičaja i oživjele legendu o odlasku cara Dioklecijana u lov u Dubravu.

       Na radionici su sudjelovali svi učenici koji su se, poput pravih malih arheologa, koristeći pravi arheološki pribor, primili iskapanja vrijednih predmeta koje je car Dioklecijan izgubio tijekom lova. Da bi što vjernije pripremili arheološka iskapanja za male arheologe, studenticama je u pripremi „terena“ pomogao i domar škole Zdravko Milavić. Nakon što su vrlo uspješno arheološki obradili iskopine, učenici su obukli toge, koje su studentice ranije pripremile, i ovjenčani vijencima cvijeća i lovora započeli s restauracijom i oslikavanjem iskopanih predmeta. U oživljavanje legende uključio se i ravnatelj škole Ivan Sladojević koji je u ruhu cara Dioklecijana s ratnicima opremljenim zlatnim štitovima i lukom i strijelama svečano došao pozdraviti svoje male arheologe. U ovoj antičkoj manifestaciji aktivno je sudjelovala i knjižničarka škole Nikolina Radmilo, a djeci je pomagala i spremačica Josipa Bašić.

Poveznice
http://os-cisla.skole.hr/
https://www.facebook.com/likovnakulturaumas?hc_location=timeline