Objava rezultata za programe glazbene i glazbeno-scenske umjetnosti u 2024. godini

Foto: Korisnici programskih sredstava Ministarstva kulture i medija Republike Hrvatske

20. prosinca 2023. - U 2024. godini ukupnim iznosom od 2.100.720,00 eura (15.827.874,84 kn) Ministarstvo kulture i medija podržat će 431 program glazbene i glazbeno-scenske umjetnosti. Programi su odabrani na temelju Javnog poziva za predlaganje javnih potreba u kulturi Republike Hrvatske za 2024. godinu koji je bio otvoren od 4. rujna do 5. listopada 2023. godine. U odnosu na prethodnu godinu proračunska sredstava su uvećana za 22 %.


Pregled odobrenih i odbijenih programa dostupan je na poveznici.

Uz dosadašnje kategorije podrške posebna je novost ovogodišnjeg Javnog poziva uvođenje kategorija koncertnih ciklusa. Cilj je potpore koncertnim ciklusima daljnja profesionalizacija u kreiranju glazbenih programa - koncertnih gostovanja, čime se podiže kvaliteta cjelogodišnje kulturne ponude diljem Hrvatske i pridonosi razvoju publike. Također, putem potpore koncertnim ciklusima razvijaju se organizacijski i produkcijski kapaciteti, kao i kvaliteta i vidljivost koncertnih gostovanja, te uspostavlja čvršća suradnja i umrežavanje organizatora, što posebno pridonosi ravnomjernom razvoju glazbene mreže u Republici Hrvatskoj.
 
Na Javni poziv za financiranje javnih potreba u kulturi RH u 2024. godini za programe glazbene i glazbeno-scenske umjetnosti prijavljeno je ukupno 748 programa, koje je razmatralo i vrednovalo Kulturno vijeće za glazbenu i glazbeno-scensku umjetnost u sastavu: Hana Breko Kustura, predsjednica, i članovi Tamara Jurkić Sviben, Marija Grazio, Anđelko Krpan i Davor Hrvoj te Stručno povjerenstvo za rock-glazbu i klupske programe: Zoran Stajčić, predsjednik, i članovi Nikša Bratoš i Davor Hrvoj.

Sadržajna dimenzija glazbene i glazbeno-scenske umjetnosti obuhvaća suvremeni i povijesni spektar njezine umjetničke i kulturne raznolikosti.  Pri vrednovanju programa, uz kvalitetu i sadržajnu profiliranosti koncertnih programa, i vijeće i povjerenstvo posebno su vrednovali izvedbe djela hrvatskih skladateljanastupe hrvatskih glazbenika i ansambala, kao i programe profesionalnih mladih umjetnika do 30 godina.

U okviru nakladničke djelatnosti prioritetno su se vrednovali hrvatski skladateljski rukopisi iz svih razdoblja te izvođački potencijali hrvatskih glazbenih umjetnika i ansambala.

Vijeće je u okviru potprogramske djelatnosti festivali i manifestacije prioritet dalo programima koji ističu vrijednosti hrvatske reproduktivne i stvaralačke scene te konceptualnim programskim sadržajima koji uključuju festivale nacionalnoga statusa, profilirane festivale i manifestacije različitih glazbenih usmjerenja, kao i specijalistički orijentirane festivale i manifestacije. U okviru majstorskih seminara naglasak je stavljen na izvrsnost mladih glazbenika i njihovo umjetničko usavršavanje te na afirmaciju novih glazbenih naraštaja.
 
Financijskom podrškom programima rock-glazbe cilj je osigurati veću prisutnost nositelja festivalske i klupske scene u manjim sredinama u Republici Hrvatskoj,  posebno ondje gdje se kontinuitetom svog djelovanja oblikuje kulturni identitet te sredine, te poticati razvojne perspektive suvremenih oblika promidžbe. Programska podrška dana je festivalskim programima koji promiču hrvatske neafirmirane bendoveafirmirane rock-skupine i hrvatske rock-glazbenike te one koji imaju kontinuitet održavanja programa i jasno profiliran programski sadržaj, dok se kod klupskih programa posebno vrednovalo sadržaje koji uključuju razvoj kulturnog i društvenog djelovanja kojim se povezuju specifične vrste urbane kulture, kontinuitet održavanja i dostupnost programskog sadržaja publici  te jasno profilirani programi s izvedbama kvalitetnih autora, glazbenika ili skupina, kao i promidžbu rock-glazbe.
 Prikaz 1 - Raspodjela sredstava za programe glazbene i glazbeno-scenske umjetnosti po potprogramskim djelatnostima u 2024. godiniPrikaz 2 - Odobrena sredstva (EUR) za programe glazbe i glazbeno-scenske umjetnosti u 2023. i 2024. godini

Prigovor koji je potpisala osoba ovlaštena za zastupanje šalje se isključivo elektroničkom poštom na adresu: glazba@min-kulture.hr.
 
Rok za podnošenje prigovora jest 8 dana. Prigovori se mogu podnositi od 29.12.2023. do 5.1.2024.

 

Pisane vijesti