Nacionalni plan oporavka i otpornosti: Energetska obnova zgrada sa statusom kulturnog dobra