​Potpore samostalnim umjetnicima koji profesionalno obavljaju samostalnu umjetničku djelatnost i kojima se doprinosi uplaćuju iz sredstava proračuna RH

Potpore samostalnim umjetnicima koji profesionalno obavljaju samostalnu umjetničku djelatnost i kojima se doprinosi uplaćuju iz sredstava proračuna RH osmišljena kao komplementarna mjera potporama koje osigurava HZZ. Pri tome čini nam se važnim podsjetiti na nekoliko činjenica i objasniti njihovu povezanost:

Ne ulazeći u sve specifične kriterije HZZ-a, temeljni kriterij potpore HZZ za očuvanje radnih mjesta (prijavitelji su poslodavci, a zaposlenici korisnici) ostvaruju radnici koji su prethodno bili zaposleni i ostvarivali prihode/primitke (najmanje minimalnu mjesečnu plaću u punom radnom vremenu – u tom slučaju iznos potpore je 4.000 kn). Pri tome je kao ključni kriterij uspostavljen prikaz pada prihoda. Potpore za očuvanje radnih mjesta - kriteriji i online prijava | Hrvatski zavod za zapošljavanje (hzz.hr).
 
Svjesni iznimno teške situacije u kojoj se našao čitav kulturni sektor i suočeni s dugim trajanjem pandemije, kao i specifičnosti umjetničke djelatnosti, smanjili smo cenzus u odnosu na onaj koji propisuje HZZ za sve radnike u RH: za umjetnike koji profesionalno obavljaju svoju djelatnost on iznosi 1.625 kn mjesečni li 19.500 kn godišnje.

Isti cenzus postavili smo i u proljeće, kada smo za one koji nisu imali u 2019. godini tu visinu prihoda, uspostavili i nižu razinu potpore (2.000 kn).
 
Kako bismo što više uvažili činjenicu da je kulturna djelatnost vrlo specifična i da se prihodi od umjetničke djelatnosti iz različitih razloga mijenjaju iz godine u godinu (profesionalni, obiteljski, zdravstveni...), ostavili smo mogućnost prikazivanja prihoda (najvećeg iznosa) u 2017., 2018., 2019. godini.
 
Sam opis pada prihoda učinili smo fleksibilnim, ne tražeći dokumentaciju, već samo opisni prikaz smanjene mogućnost umjetničkog djelovanja.
 
Ad-hoc natječaji (kao i oni redovni) koje smo objavljivali tijekom jeseni bili su otvoreni svim umjetnicima, bez obzira na visinu prihoda ili umjetničku djelatnost, a kreirali smo ih u nastojanju da pružimo mogućnost rada i stvaranja u uvjetima ograničene dostupnosti kulture (kojoj pristup ipak nije bio cijelosti onemogućen).
 
U pripremi je i natječaj za nezavisne profesionalce u kulturi i umjetnosti koji rade honorarno (freelancere), koje smo uz samostalne umjetnike identificirali kao najugroženije epidemiološkom krizom, a koji ćemo (kao i onaj prethodni, u proljeće) provoditi u suradnji sa strukovnim umjetničkim udrugama.
 
Istovremeno, provođenjem ova dva Javna poziva prikupljamo podatke o učincima dosadašnjih mjera kako bismo buduće ad-hoc natječaje usmjerili onima kojima su najpotrebniji. Na njih će, kao i na sve redovne Javne pozive Ministarstva kulture i medija u 2021. godini, mogućnost prijave imati svi umjetnici bez obzira na ostvareni imovinski cenzus.