Zaklada Anna Lindh (Anna Lindh Foundation- ALF)

Zaklada Anna Lindh je raspisala natječaje za prijavu prijedloga projekata i programa. Rok za prijavu kratkoročnih projekata je 30. travanj 2009. godine, a za dugoročne programe je 30. svibanj 2009. godine.

Zaklada Anna Lindh (Anna Lindh Foundation- ALF) je zaklada za promicanje dijaloga među kulturama euromediteranske regije. ALF djeluje kao Mreža nacionalnih mreža civilnoga društva, okupljajući organizacije civilnoga društva i javne ustanove iz različitih područja aktivnosti. Sa sjedištem u Aleksandriji, u Egiptu, ALF je prisutan u sljedećim državama članicama: Albanija, Alžir, Austrija, Belgija, Bosna i Hercegovina, Bugarska, Cipar, Češka, Crna Gora, Danska, Egipat, Estonija, Finska, Francuska, Grčka, Hrvatska, Irska, Izrael, Italija, Jordan, Latvija, Libanon, Litva, Luksemburg, Mađarska, Malta, Maroko, Mauritanija, Monako, Nizozemska, Njemačka, Palestina, Poljska, Portugal, Rumunjska, Sirija, Slovačka, Slovenija, Španjolska, Švedska, Tunis, Turska i Velika Britanija. Partneri ALF-a su Alijansa civilizacija Ujedinjenih naroda; Organizacija Ujedinjenih naroda za obrazovanje, znanost i kulturu (UNESCO), Vijeće Europe, Organizacija za obrazovanje, kulturu i znanost Arapske lige (ALECSO) i Islamska organizacija za obrazovanje, znanost i kulturu (ISESCO).

Proračun ALF-a je 14 milijuna eura: djelomično ju financira Europska komisija u iznosu od 7 milijuna eura, a djelomično države članice i ostali donatori u iznosu od 7 milijuna eura. Zaklada osigurava financijske potpore od 20 000 do 100 000 Eura za provedbu zajedničkih projekata i programa kojima je cilj unapređivanje dijaloga među kulturama, razvijanje tolerancije i razumijevanje različitosti. Natječaj je otvoren za partnerske projekte i programe za 43 zemlje članice mreže.

Na internetskim stranicama ALF-a možete pronaći detaljne upute za prijavu projekata (http://www.euromedalex.org/grants/call/short-term) gdje su definirani ciljevi projekata, partneri, ciljane skupine, prihvatljivost troškova, procedure i sl. Iste podatke možete naći i za prijavu programa (http://www.euromedalex.org/grants/call/long-term).

Rok za prijavu kratkoročnih projekata je 30. travanj 2009. godine, a za dugoročne programe je 30. svibanj 2009. godine.

Natječajne prijavnice se moraju uputiti posredstvom Hrvatske nacionalne mreže. U Hrvatskoj Nacionalnu mrežu Zaklade Anna Lindh koordinira Nacionalna zaklada za razvoj civilnog društva Hrvatske.

Prijavnica za članstvo u Hrvatskoj mreži (Word, 275 KB) 
 

Najave