UNESCO-ova Svjetska konferencija o kulturnim politikama i održivom razvoju – MONDIACULT 2022.

  • Slika
  • Slika
  • Slika

Ministrica kulture i medija dr. sc. Nina Obuljen Koržinek sudjelovala je na 2. online pripremnom sastanku za UNESCO ovu konferenciju MONDIACULT 2022, koja će biti održana od 28. do 30. rujna 2022. godine u Meksiku.

Riječ je o još jednom sastanku užeg organizacijskog odbora, koji kreira program Konferencije, strukturiran oko ministarskog plenarnog sastanka i tematskih panela. Ministri kulture su pozvani odabrati jedno tematsko područje za svoju intervenciju, a program će biti nadopunjen ograničenim brojem popratnih događanja s više dionika, uključujući međuvladine i nevladine organizacije za koje je od 18. ožujka do 29. travnja 2022. raspisan poziv za iskazivanje interesa.
 
Pripremni proces MONDIACULT-a 2022. oslanja se na uključiv i sudionički proces koji se temelji na pet regionalnih konzultacija s više dionika, koje su se održale online od 13. prosinca 2021. do 17. veljače 2022. godine, a na kojima su države članice identificirale prioritetne teme. Priprema Deklaracije temeljit će se na dvostranom procesu konzultacija, koje će se održavati tijekom svibnja, a države članice na ministarskoj će razini usvojiti konačnu deklaraciju MONDIACULT-a 2022. u srpnju ove godine.
 
U okviru izlaganja o provedenim regionalnim konzultacijama, ministrica kulture i medija dr. sc. Nina Obuljen Koržinek predložila je UNESCO-ovu timu i kolegama ministrima da ususret pripremi konferencije u rujnu budu fleksibilni u pripremi teksta deklaracije, imajući u vidu recentna i druga buduća globalna događanja koja izlaze iz okvira preporuka konzultacija provedenih u prosincu prošle godine i veljači ove godine.

Posebno je istaknula pitanje multilaterizma, koje je u doba kriza, pandemije COVID19, a posebno rata u Ukrajini te posljedično i aktualnih gospodarskih i sigurnosnih izazova postalo iznimno važno za budući razvoj kulturne suradnje i održivost kulturnog i kreativnog sektora.
 


Pisane vijesti | Vanjski i europski poslovi