Sveta obitelj Celestina Medovića vraćena na oltar u Slanom

“Sveta obitelj s malim Ivanom Krstiteljem i sv. Jeronimom“ iz 1879. g., djelo hrvatskog slikara Celestina Medovića, ovih je dana vraćena na oltar Franjevačkog samostana sv. Jeronima u Slanom.

Zajedno s većim brojem drugih umjetnina, slika je otuđena iz samostana 1990. ili 1991.g., tijekom Domovinskog rata. Krađu navedene slike evidentirala je posebna Komisija za popis i procjenu ratne štete na spomenicima kulture, a o nestanku slike odmah je izvještena i Policija. Od trenutka utvrđene krađe nije se odustalo od traganja policijskim i diplomatskim kanalima za ovim vrijednim djelom. Slika je vjerojatno nakon krađe duže vrijeme „boravila“ u Crnoj Gori, a pronađena je na području Srbije i to zahvaljujući angažmanu i dobroj suradnji policija triju država - Hrvatske, Srbije i Crne Gore, te Ministarstva kulture RH.


Foto: HRZ, Odjel Dubrovnik
 
Povrat ovog djela u Hrvatsku ostvaren je u mjesecu listopadu ove godine, nakon održanog sastanka Međudržavnog povjerenstva za povrat kulturnih dobara Republike Hrvatske i Republike Srbije te primopredaje izvršene u Policijskoj upravi u Somboru. Po povratku u Hrvatsku, nastala oštećenja na slici restaurirana su u Hrvatskom restauratorkom zavodu koji je organizirao i izveo radove vraćanja slike na njezino izvorno mjesto, u Franjevački samostan u Slanome. 
 Najave