Studija Heritage Houses for Europe / Baštinske kuće za Europu

Studija o baštinskim kućama u privatnom vlasništvu predstavljena je u utorak, 24. rujna 2019. godine u Bruxellesu.
Riječ je o prvoj paneuropskoj studiji koja je dala uvid u društveno-ekonomski doprinos takvih posjeda, a koja ima za cilj identificirati inovativne poslovne modele koji bi osigurali njihovo održivo očuvanje. U studiji su oblikovane preporuke politika namijenjene Europskoj komisiji i drugim dionicima kako bi se poduprla održivost tog sektora baštine u Europi.

Baštinske kuće igraju važnu ulogu u nizu područja poput kulture, obrazovanja, okoliša, gospodarstva i društvenih djelatnosti. Polovica kuća obuhvaćenih studijom ugošćuje koncerte, festivale, izložbe i scenske izvedbe te umjetničke rezidencije, u okviru kojih surađuju s drugim kulturnim institucijama. Pritom su u rad kuća uključeni lokalne zajednice, volonteri, učenici i lokalne udruge čime se doprinosi socijalnoj koheziji diljem Europe, posebice u ruralnim područjima, i učvršćivanju zajedničkog europskog identiteta. Obrazovnim programima se potiče razvoj specijaliziranih vještina, dok odgovorno upravljanje vrtovima kuća pridonosi bioraznolikosti i energetskoj učinkovitosti. Naposljetku, 68% baštinskih kuća zapošljava najmanje jednog stručnog djelatnika, a u 2018. godini kuće uključene u studiju obišlo je 52 milijuna posjetitelja.
           
Preporuke politika usmjerene su na poticanje višedimenzionalne vrijednosti baštinskih kuća, a podijeljene su u šest kategorija:
  1. Poboljšanje pristupa novčanim sredstvima
  2. Izgradnja kapaciteta
  3. Povećanje svijesti o važnosti baštinskih kuća i njihovom osjetljivom položaju
  4. Širenje znanja i mreže dionika (vlasnika i kreatora politika)
  5. Poboljšanje sveobuhvatnih uvjeta, posebice u smislu zakonodavne i porezne politike
  6. Potpora novim partnerstvima
Studija je izrađena u okviru Pripremnog djelovanja Europskog parlamenta koje primjenjuje Europska komisija. U izradi projekta sudjelovale su organizacije European Landowners’ Organisation, European Historic Houses Association i IDEA Consult.

>>> Tekst studije
 
>>> Više o cijelom projektu


 

Pisane vijesti