Standardi i kriteriji za provedbu Javnog poziva u sklopu NPOO mjere Uspostava provjere medijskih činjenica i sustava javne objave podataka

© Agencija za elektorničke medije

30. lipnja 2022. - Agencija za elektroničke medije u okviru mjere iz Nacionalnog plana oporavka i otpornosti „Uspostava provjere medijskih činjenica i sustava javne objave podataka“, nakon provedenog javnog savjetovanja, objavljuje dokument „Standardi i kriteriji za provedbu Javnog poziva za dodjelu bespovratnih sredstava“.

Navedeni dokument donosi okvir za izradu temeljnih standarda, aktivnosti, načela rada i kriterija za provođenje budućih javnih natječaja i poziva u okviru dijela ove investicije koji se odnosi na borbu protiv dezinformacija, odnosno na uspostavu sustava provjere točnosti informacija objavljenih u javnom prostoru, medijima i na društvenim mrežama. Predložene aktivnosti, načela rada i kriteriji temelje se na okviru djelovanja, preporukama i principima vodećih međunarodnih institucija u borbi protiv dezinformacija (poput Vijeća Europe, Europske komisije i UNESCO-a).
 
Kao temelj za izradu navedenog dokumenta poslužila je stručna Studija „Jačanje otpornosti društva na dezinformacije: analiza stanja i smjernice za djelovanje“. Studija se sastoji od sveobuhvatne analize  aktualnih trendova na području novinarstva, medija, digitalnih platformi, društvenih mreža i novih tehnologija, kao i njihovog utjecaja na društvo, problem dezinformacija i funkcioniranje sustava provjere točnosti informacija u svijetu i Hrvatskoj. Sadrži i pregled najvažnijih međunarodnih aktivnosti i dokumenata na području borbe protiv dezinformacija, kao i analizu međunarodnih praksi, standarda i kriterija koji se odnose na rad provjeravatelja informacija i uspostavu sustava provjeravanja točnosti. Studija je dostupna za preuzimanje na sljedećoj POVEZNICI.

O PROJEKTU

Ministarstvo kulture i medija i Agencija za elektroničke medije nositelji su investicije C1.1.1.R6-I2 „Uspostava provjere medijskih činjenica i sustava javne objave podataka“ pod komponentom C1.1. „Otporno, zeleno i digitalno gospodarstvo“ te reformom C1.1.1. R6 „Razvoj otpornog kulturnog i kreativnog sektora“ u okviru Nacionalnog plana oporavka i otpornosti.

Za provedbu investicije „Uspostava provjere medijskih činjenica i sustava javne objave podataka“, koji se odnosi na uspostavu sustava provjere točnosti informacija osigurano je 45 milijuna kuna bespovratnih sredstava.

Opći cilj investicije je jačanje otpornosti društva na dezinformacije kroz smanjenje količine dezinformacija i pogrešnih informacija u javnom prostoru, jačanje informacijske pouzdanosti i sigurnosti kod konzumiranja medijskih sadržaja i korištenja društvenih mreža, jačanje kvalitete novinarstva i vjerodostojnog izvještavanja te jačanje medijske pismenosti. Specifični ciljevi programa su jačanje kompetencija postojećih i razvoj novih neovisnih provjeravatelja točnosti informacija objavljenih u javnom prostoru, medijima i na društvenim mrežama, razvoj tehnoloških programa i platformi za rad na provjeri informacija, jačanje otpornosti medija na dezinformacije i poticanje kvalitetnog i vjerodostojnog novinarstva, edukacija i osnaživanje pojedinaca za suzbijanje dezinformacija i njihovih negativnih utjecaja, te stvaranje suradničke platforme i repozitorija provjerenih informacija.

IZVOR: https://www.aem.hr/nekategorizirano/standardi-i-kriteriji-za-provedbu-javnog-poziva-u-sklopu-npoo-mjere-uspostava-provjere-medijskih-cinjenica-i-sustava-javne-objave-podataka/

 

Pisane vijesti