Rezultati projekta "Implementacija okolišnog acquisa vezanog uz zaštitu divljih svojti reguliranjem trgovine"

U povodu Svjetskog dana lutkarstva, koji se obilježava 21. ožujka, ministar kulture Božo Biškupić uputio je čestitke lutkarima, lutkarskim kazalištima i svim ljubiteljima lutkarske umjetnosti.

 
Provedba tog projekta, koji je Kraljevina Nizozemska financirala s 300.000 eura, započela je u siječnju 2007. godine.

Po riječima državnog tajnika Ministarstva kulture Zorana Šikića tijekom provedbe projekta pravni su stručnjaci nadležnih tijela u Nizozemskoj analizirali hrvatsko zakonodavstvo te dali preporuke za daljnje usklađivanje našeg zakonodavstva s propisima EU.

Razrađen je protokol za postupanje nadležnih službi prilikom kontrole prekograničnog prometa i trgovine zaštićenim vrstama.

Također je izrađeno i tiskano 2.500 primjeraka priručnika "Prekogranični promet i trgovina zaštićenim vrstama i CITES konvencija". Hrvatska je time postala jedna od rijetkih država koja ima detaljan priručnik za postupanje nadležnih službi: inspektora za zaštitu prirode, carinika, kriminalističke i granične policije i drugih.

U sklopu projekta izrađen je i program za obuku djelatnika nadležnih službi po pitanju prekograničnog prometa i trgovine zaštićenim vrstama. Provedena je i obuka za trenere, timova službenika koju su osposobljeni za dalju edukaciju svojih kolega, a uspostavljene su i pilot radionice na kojima su treneri svoje vještine prenijeli svojim kolegama.Analizirano je i programska rješenje CITES baze podataka čiju je izradu financiralo Ministarstvo kulture, te su dane preporuke za nadogradnju programa u skladu s zahtjevima izvješćivanja prema CITES konvenciji i EU.

Također je i provedena analiza programa obavješćivanja javnosti o problemima vezanim uz nekontroliranu trgovinu ugroženim vrstama te značaju CITES zakonodavstva za očuvanje ugroženih biljnih i životinjskih vrsta. (Hina)Najave