Rezultati potpora samostalnim umjetnicima koji profesionalno obavljaju samostalnu umjetničku djelatnost i kojima se doprinosi plaćaju iz proračuna RH – SIJEČANJ 2021.

Ministarstvo kulture i medija provelo je evaluaciju zahtjeva pristiglih na Javni poziv za dodjelu potpora samostalnim umjetnicima koji profesionalno obavljaju samostalnu umjetničku djelatnost i kojima se doprinosi plaćaju iz proračuna RH zaključno s danom 25. siječnja 2021. te u skladu s objavljenim kriterijima donijelo popis pozitivno ocijenjenih zahtjeva za dodjelu potpore za siječanj 2021. godine.

Zahtjev je predalo 870 samostalnih umjetnika koji profesionalno obavljaju samostalnu umjetničku djelatnost i kojima se doprinosi plaćaju iz proračuna Republike Hrvatske, a kriterije za dodjelu potpora zadovoljilo je 847 umjetnika.
 
Potpore kao mjera pomoći uslijed pandemije koronavirusa zbog koje je onemogućeno ili bitno otežano obavljanje umjetničke djelatnosti u iznosu od 4.000 kn isplatit će se do 15.2.2021. na račun umjetnika.
 
Napominjemo da će se za potpore koje obuhvaćaju razdoblje od 1. do 28. veljače 2021. godine donijeti nova odluka, ovisno o mogućnostima i priljevu sredstava iz državnog proračuna. Za navedeno razdoblje nije potrebno ponovno podnositi nove zahtjeve, već će se odluke donositi na temelju ranije podnesenog zahtjeva.
 
Umjetnike koji nisu zadovoljili neki od postavljenih kriterija, upućujemo da se prijave na Javne pozive koji će biti usmjereni prema područjima njihove umjetničke djelatnosti.
 

Pisane vijesti | Javne financije | Društvo i zajednica