Rezultati Javnog poziva za poticanje hrvatskoga glazbenog stvaralaštva

          Orkestralna djela:
 
Željko Brkanović:       Concerto da camera za solo violinu, bayan,
                                      gudački orkestar i udaraljke                                  31.250,00 kn
Sanja Drakulić:           Karte na stol za harmonikaški orkestar i 
                                      udaraljke                                                                   31.250,00 kn
Tomislav Oliver:         Intime za simfonijski orkestar                              31.250,00 kn
 
            Komorna djela:
 
Viktorija Čop:              Pogled sa zvonika za dva klavira i udaraljke    18.750,00 kn
Dubravko Detoni:       Prožimanja za sopran i glasovir                          18.750,00 kn
Bogdan Gagić:           Sonatina za flautu i klavir                                       18.750,00 kn
Mirela Ivičević:            Dominosa ADHD: Haute Couture za 
                                      sopran, flautu, klarinet, violinu i violončelo         18.750,00 kn
Mirela Ivičević:            Goldspell za kvartet saksofona                             18.750,00 kn
Olja Jelaska:              Rozeta za obou, klarinet i fagot                             18.750,00 kn
Ivan Josip Skender:  Closing time za dva glasovira i 
                                       dva udaraljkaša                                                      18.750,00 kn
 
             Solistička djela:
 
Frano Đurović:            Hommage à Liszt za klavir solo                          12.500,00 kn
Frano Parać:               Alla danza za klavir solo                                       12.500,00 kn
 
             Zborska djela:
 
Sanja Drakulić:            Put za zbor i klavir                                                   6.250,00 kn
Blaženko Juračić:        Ubi caritas za mješoviti zbor                                6.250,00 kn
Josip Magdić:              Vexilla Regis prodeunt za sopran, violončelo
                                        i mješoviti zbor op. 238                                         6.250,00 kn
Ivan Josip Skender:    Igračka vjetrova za mješoviti zbor                     6.250,00 kn
Tomislav Uhlik:           Barbara za ženski zbor a cappella                      6.250,00 kn
 
              Elektronička djela:
 
Frano Đurović:               Kamenje za Doru za elektroniku                       6.250,00 kn
Vjekoslav Nježić:           Do posljednjeg zbora                                          6.250,00 kn
Tibor Szirovicza:            Pticopjev za flautu i elektroniku                          6.250,00 kn