Reagiranje Ministarstva kulture i medija na konferenciju za medije udruge Klubtura

Povodom komentara i neutemeljenih interpretacija iznesenih na konferenciji za medije udruge Klubtura kojima su izrazili nezadovoljstvo rezultatima Javnog poziva za predlaganje javnih potreba u kulturi Republike Hrvatske za 2024. godinu, ponajprije podsjećamo da je dobro poznato kako nije moguće financirati sve prijedloge prijavitelja i da uvijek jedan dio projekata bude odobren, a drugi dio ne.

Na internetskoj stranici Ministarstva kulture i medija navedeni su jasni uvjeti i kriteriji  na temelju kojih se vrednuju prijavljeni programi i projekti koji se razrađuju i kontinuirano dorađuju u suradnji s članovima svakog pojedinog Vijeća. Sukladno članku 27. Zakona o kulturnim vijećima i financiranju javnih potreba u kulturi, prijedlozi Vijeća imaju savjetodavni karakter, a davatelj financijskih sredstava donosi odluku o dodjeli financijskih sredstava. Konačna se odluka, dakle, sukladno Zakonu, osim na prijedlogu Vijeća, temelji i na ostalim elementima, a posebno se u obzir uzimaju informacije o drugim izvorima financiranja, ravnomjernoj regionalnoj zastupljenosti programa, odnosu dugogodišnjih i novih projekata i programa itd.

Stoga je i odluka o dodjeli, odnosno izostanku dodjele sredstava pojedinom programu temeljena na pregledu ostalih izvora financiranja, a u konkretnom slučaju koji je na konferenciji za medije naveden  riječ je o financiranju ne samo Grada Zagreba, europskih fondova nego i Zaklade Kultura nova, za koju također sredstva osigurava Ministarstvo kulture i medija, a koja su se u našem mandatu kontinuirano povećavala. Uz to, jedan je od glavnih kriterija za donošenje odluke decentralizacija programa, odnosno poticanje programa nezavisne kulturne scene u svim krajevima Hrvatske, a posebno poticanje mladih umjetnika. Potiču se, naime, programi i projekti koje predlažu novoosnovane udruge i umjetničke organizacije nezavisne scene, čime im dajemo priliku da se razvijaju i grade svoje kapacitete.

Podsjećamo, svake se godine proračun za kulturu povećava, tako da od 2016. kontinuirano rastu proračunska sredstva namijenjena kulturi pa je s naslijeđenih 0.56 % državnog proračuna proračun Ministarstva kulture i medija dosegnuo 1,37 % u ukupnom državnom proračunu Republike Hrvatske za 2023. godinu. Za primjer, u odnosu na prethodnu godinu za Javni poziv u programskoj djelatnosti vizualnih umjetnosti iznos je povećan za gotovo 20 %. U programskoj djelatnosti interdisciplinarnih i novih umjetničkih i kulturnih praksi, od 502 prijave, za financiranje u 2024. godini odobrena su 303 programa u iznosu od 742.345,00 eura. U okviru natječaja Zaklade Kultura nova odobrena su 182 programa u iznosu od 2.663.947 eura, što je ukupno povećanje u odnosu na prethodnu godinu za 48,82 %.

Pisane vijesti