Provođenje mjera zaštite na Glazbenoj školi Frana Lhotke u Sisku

  • Slika
  • Slika
  • Slika

FOTO: Miroslav Arbutina – Arbe


13. svibnja 2021. - Pridružimo se učenicima Glazbene škole Frana Lhotke i Zagrebačkim solistima na humanitarnom koncertu prikupljanja sredstava za obnovu:  „Zajedno za glazbenu“ u dvorani INA u Sisku, večeras od 19 sati.

Podsjećamo kako je Glazbena škola Frana Lhotke dio zaštićene kulturno-povijesne cjeline grada Siska, ali i pojedinačno zaštićeno kulturno dobro iznimne arhitektonske, povijesne i ambijentalne vrijednosti. Izgrađena je 1880. godine u stilu neoromanike kao sinagoga židovske zajednice u Sisku, a od 1967. godine u njoj djeluje Glazbena škola Frana Lhotke. Teško je oštećena u potresu 29. prosinca 2020. godine.

Kako bi se osiguralo očuvanje izvornih arhitektonskih vrijednosti i spriječilo daljnje propadanje te omogućilo korištenje, Konzervatorski odjel u Sisku propisao je mjere zaštite i stabilizacije za koje je Ministarstvo kulture i medija osiguralo 900.000,00 kn.

Najveća oštećenja bila su na uličnom pročelju na kojem je uslijed urušavanja dimnjaka došlo do rušenja zabata te zidane konstrukcije, osobito na mjestima zazidavanja ranijih otvora bivše Sinagoge.

Do sada je izrađen Elaborat ocjene postojećeg stanja građevinske konstrukcije te su određene mjere stabilizacije koje će obuhvatiti privremeno pridržavanje oštećenog istočnog zabatnog zida, razgradnju nestabilnih tankih zazida unutar lučnih otvora u unutrašnjosti koji prijete urušavanjem, podupiranje oštećenih lučnih nadvoja i otvora na ulaznom pročelju, zatim razgradnju središnjeg dijela istaknutog luka te minimalnu rekonstrukciju radi osiguranja stabilnosti i zatvaranja potkrovlja nad njim. Izvest će se također i drvena pod-konstrukcija na mjestu urušenog zapadnog zabata u potkrovlju.

Nakon provedenih hitnih mjera stabilizacije sljedeći je korak izrada projekta cjelovite obnove. Pri određivanju modela obnove predloženo je vraćanje izvornog oblikovanja pročelja sinagoge. Svi uključeni u projekt obnove kao i brojni stručnjaci ponudili su svoju pomoć, što ukazuje na važnost i vrijednost obnove kulturnog dobra Glazbene škole Fran Lhotke u Sisku.
 


FOTO: Glazbena škola Frana Lhotke u Sisku

 

Pisane vijesti | Planiranje i izgradnja