Predstavljen model obnove kulturno – povijesne cjeline Petrinje

 • Slika
 • Slika
 • Slika
 • Slika
 • Slika
 • Slika
 • Slika
 • Slika
 • Slika
 • Slika
 • Slika
 • Slika

19. ožujka 2021. – Ministrica kulture i medija dr. sc. Nina Obuljen Koržinek zajedno sa suradnicima predstavila je članovima Stožera civilne zaštite u Petrinji nacrt plana obnove pojedinačno zaštićenih kulturnih dobara u kulturno-povijesnoj cjelini Petrinje koje su izradili stručnjaci Ministarstva te dogovorila sljedeće korake uključujući hitne mjere zaštite i pripremu dokumentacije za obnovu pojedinačno zaštićenih kulturnih dobara. 

Nakon provedenih hitnih mjera zaštite na kulturnim dobrima i stabilizaciji kulturnih dobara kojima je prijetilo urušavanje te hitnih evakuacija pokretnih kulturnih dobara (zbirki i inventara), stručnjaci Ministarstva završili su i utvrđivanje popisa i procjene šteta na kulturnoj baštini za devet županija. Na temelju toga, ministrica je danas izložila model obnove Petrinje od podupiranja i statičke sanacije, razlaganja nesigurnih dijelova, deponiranja povijesnih profila kamene plastike i kovanih elemenata te izrade sveobuhvatne dokumentacije za cjelovitu obnovu kulturnih dobara. Cjeloviti plan obnove usvojit će se nakon konzultacija s jedinicama lokalne samouprave i drugim ministarstvima.

„Ovom projektu ne pristupamo kao nekoj običnoj rekonstrukciji, nego kao širem identitetskom pitanju, istaknula je ministrica te dodala kako stručnjaci Ministarstva „rade po međunarodnoj, stručnoj metodologiji, koriste se iskustvima i načelima obnove spomenika, primjerice Vukovara nakon Domovinskog rata, tako da se za svaku cjelinu izrađuje konzervatorska podloga, a svaki spomenik se detaljno, pojedinačno obrađuje prema stupnju oštećenja i mjerama zaštite“. Za svaku od 32 građevine nad kojima kao kulturnim dobrom u Petrinji nadležnost ima Ministarstvo kulture i medija, obnova će omogućiti očuvanje svih obilježja kulturno povijesne cjeline, uz sigurnosno, protupotresno učvršćenje, energetsku obnovu, u skladu s najsuvremenijih standardima.

„Procjena šteta na kulturnim dobrima i ustanovama kulture iznosi oko 640 milijuna eura, od čega je nešto više od 400 milijuna na području za koje je proglašena katastrofa, a nešto više od 200 milijuna eura u području ostalih šest županija koje su pretrpjele štete od potresa“, odgovorila je ministrica na pitanje o procjeni ukupnih šteta, ističući kako se na kulturnim dobrima, odnosno zgradama javne kulturne namjene u samoj Petrinji, šteta procjenjuje na nešto više od 100 milijuna eura.

 

Pisane vijesti | Planiranje i izgradnja