Europska komisija je unutar novog proračuna za razdoblje od 2021. do 2027. godine u okviru različitih programa Unije predvidjela dodjelu bespovratnih sredstava za medijski sektor koji je na razini europskih politika obuhvaćen, između ostalog, Akcijskim planom za medije i audiovizualnu djelatnost i Akcijskim planom za europsku demokraciju.

 
 • U okviru EU programa Obzor/Horizont planiran je poziv pod nazivom Inovacije za medije, uključujući i proširenu stvarnost (Innovation for Media, including eXtended Reality (IA)) koji će biti otvoren širokom spektru medijskog sektora i unutar kojeg su predviđene dvije vrste aktivnosti:
 1. Modularni alati/komponente/usluge (Modular tools/components/services) čiji je cilj postizanje inovativnih rješenja u stvaranju i distribuciji novih formata, posebice onih koji koriste element proširene stvarnosti (XR – eXtended Reality).
 2. Media Lab virtualne stvarnosti (Dedicated VR Media Lab) koji će se provoditi kroz kaskadno financiranje (FSTP) trećih strana, a čiji cilj je razvoj rješenja za stvaranje, širenje i korištenje novih VR i AR medijskih proizvoda.
Očekivani rezultati su stvaranje europskog VR Media Lab-a, potpora medijskim inovacijama te stvaranje europske VR/AR industrijske koalicije.
Predviđeno je sufinanciranje barem jednog projekta iz prve grupe aktivnosti te isključivo jednog projekta iz druge grupe aktivnosti gdje sufinanciranje iznosi 70 % odnosno maksimalno 500.000,00 € za svaku treću stranu. Ukupni proračun poziva bit će 26 milijuna eura odnosno 8-9 milijuna za svaki pojedini projekt što pretpostavlja financiranje ukupno tri projekta.
Poziv je otvoren od 21. lipnja do 21. listopada 2021. godine. Za pristup pozivu kliknite ovdje.
 
 • Pilot projekt medijskih platformi  ima za cilj povećati raznovrsnost činjeničnog sadržaja za građane Europske unije kroz digitalnu medijsku infrastrukturu koja uključuje objavljivače medijskog sadržaja. Poziv će biti otvoren u srpnju 2021. godine s rokom prijave u listopadu 2021. Okvirni proračun poziva bit će 6 milijuna eura, a dozvoljeni prijavitelji bit će medijske organizacije aktivne u sektoru kao i medijske tehnološke razvojne tvrtke. Više informacija bit će objavljeno ovdje.
 
 • Potpore medijskim vijećima u digitalnom dobu naziv je poziva koji za cilj ima razvoj i promociju novinarskih standarda kao i uspostavljanje samoregulirajućih tijela. Očekuje se financiranje jednog projekta od 500.000,00 € odnosno 90% ukupne vrijednosti projekta. Rok za prijavu je 27. kolovoza 2021. godine, a više informacija kao i dokumentaciju možete preuzeti ovdje.
 
 • Pozivi za potporu medijske pismenosti koja je prethodno provedena kao pilot projekt će biti objavljeni u okviru novog programa Kreativna Europa i to krajem 2021. godine o čemu možete saznati više praćenjem popisa trenutno objavljenih poziva ovdje.
 
 • Poziv u okviru Obzora koji dotiče pitanje dezinformacija i borbe protiv dezinformacija, a namijenjen je medijskim profesionalcima i građanima bit će otvoren do 21. listopada 2021. godine, a u okviru istog će biti dodijeljena potpora za dva projekta u iznosu od 6.5 milijuna eura po projektu. Više informacija kao i dokumentaciju poziva možete pronaći ovdje, a video prezentacija Poziva se nalazi na ovoj poveznici.
 
 • Poziv za potporu medijima mladih u iznosu od 2 milijuna eura bit će objavljen u srpnju 2021. godine o čemu više možete doznati prateći objave Europske komisije ovdje dok je poziv za predstavljanje i uključivanje migranata i izbjeglica za dodjelu potpore jednom projektu u iznosu od 500.000,00 eura odnosno 75% njegove ukupne vrijednosti, otvoren do 10. kolovoza 2021. godine. Više o pozivu možete doznati ovdje.
 
 • O trenutno otvorenom pozivu Višejezični poslovi EU kroz europske medijske platforme (Multilingual EU affairs using European media platforms) čija je vrijednost 1,76 milijuna eura i rok za prijavu 15. rujna 2021. godine više možete doznati klikom na poveznicu. Cilj je poziva povećanje raznolikosti vijesti i informativnog sadržaja dostupnog građanima i to iz paneuropske perspektive. Sadržaj mora obuhvatiti aktualne teme i naslove od značaja za europske građane.
 
 • Trenutno otvoreni poziv u okviru programa Kreativna Europa, a pod nazivom Međusektorski inovativni laboratoriji ima za cilj potaknuti organizacije iz različitih kulturnih i kreativnih sektora u stvaranju inovativnih digitalnih rješenja s potencijalno pozitivnim dugoročnim utjecajem. Laboratorij će olakšati stvaranje inovativnih rješenja (alati, modeli i metodologije) koja se mogu koristiti i replicirati u audiovizualnom i u barem još jednom kulturnom i/ili kreativnom sektoru. Ukupna sredstva u iznosu od 6,3 milijuna eura odnosno 60% sufinanciranja bit će na raspolaganju do roka za prijavu koji ističe 5. listopada 2021. godine, a detaljne informacije možete pronaći ovdje.
 
 • Prijavnice za redovna godišnja bespovratna sredstva koja DG REGIO (Opća uprava EK za regionalnu i urbanu politiku) dodjeljuje za izvještavanje na temu EU kohezijske politike u vrijednosti 300.000,00 € po projektu odnosno 80% ukupnih sredstava projekta, a čija ukupna alokacija je iznosila 5 milijuna eura 2020. godine, možete pronaći ovdje.
 
 • Detalje o novootvorenom pozivu potpore novinarskom obrazovanju, u okviru DG REGIO, ukupne vrijednosti milijun eura koji će biti dodijeljeni jednom projektu i pokrivati maksimalno 95% ukupne vrijednosti projekta, a s rokom prijave 24. kolovoza 2021. godine, možete pronaći ovdje.