Biografije predavača


 
    Joanna Kaźmierczak 

Joanna Kaźmierczak radi kao istraživačica na Institutu za istraživanje obrazovanja u Varšavi u Poljskoj. Ima više od 23 godine iskustva na području općeg obrazovanja, usavršavanja učitelja, nacionalnih i međunarodnih projekata ocjenjivanja s učenicima i nastavnicima, kao i na području razvoja ključnih kompetencija u školskoj praksi. Uz to što je odgovorna za međunarodne projekte ocjenjivanja u Poljskoj (PISA, PIRLS), aktivno surađuje s Poljskim središnjim ispitnim vijećem (institucijom zaduženom za vanjsko vrednovanje studenata) na brojnim projektima.

 


 
    Sabine Uehlein

Sabine Uehlein programska je direktorica i zamjenica izvršnog direktora u zakladi Stiftung Lesen. Zaklada djeluje pod pokroviteljstvom njemačkog predsjednika Franka-Waltera Steinmeiera. Misija Zaklade, koja snažno vjeruje u utjecaj i važnost pismenosti i čitanja, je osigurati da svako dijete u Njemačkoj razvije čitalačke vještine i uživa u čitanju. Stiftung Lesen surađuje s EUReadom, europskom mrežom koja promiče čitanje, zajedno s 31 nevladinom organizacijom iz 22 europske zemlje. Rad Sabine Uehlein uključuje stvaranje i provedbu državnih programa i kampanja za promicanje čitanja, financiranje te izgradnju snažnih i održivih partnerstva. Stiftung Lesen bavi se pružanjem pomoći obiteljima s malom djecom s niskim čitalačkim kompetencijama i niskom motivacijom za čitanje. Uspostavila je partnerstva sa značajnim tvrtkama poput Googlea, ALDI-ja i McDonaldsa. Također je u Njemačkoj pokrenula program LESESTART. Sabine Uehlein je magistrirala njemačku književnost i komunikologiju. Članica je nekoliko savjetodavnih odbora te je konzultantica (savjetnica) za vladine i nevladine organizacije u obrazovnom sektoru. Predaje na Sveučilište primijenjenih znanosti u Stuttgartu.

 
 
 
   Anita Peti-Stantić

Anita Peti-Stantić redovita je profesorica južnoslavenskih jezika i komparativne lingvistike te predstojnica Katedre za slovenski jezik i književnost Odsjeka za južnoslavenske jezike i književnosti Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Međunarodna je istraživačica, urednica i znanstvenica. Od 2015. do 2019. bila je voditeljica radne skupine u okviru COST akcije IS1401 Europska mreža za opismenjavanje, unutar koje su se istraživači iz 27 zemalja u pet podskupina bavili istraživanjem razvojnih aspekata čitateljske pismenosti i čitalačke kompetencije. U tom svojstvu održala je nekoliko plenarnih i gostujućih predavanja na međunarodnim konferencijama. Tijekom boravka na Sveučilištu Tufts surađivala je s Maryanne Wolf i Stephanie Gottwald u Centru za čitanje i lingvistička istraživanja i specijalizirala se za metodu RAVE-O. Autorica je i prevoditeljica, nedavno je objavila knjige Čitanjem do (spo)razumijevanja: Od čitalačke pismenosti do čitateljske sposobnosti (Naklada Ljevak, 2019.), a zajedno s kćeri, maturanticom, Znati(želja): Zašto mladi trebaju čitati popularnoznanstvene tekstove, i to odmah? (Naklada Ljevak, 2021.). Godine 2019. zajedno s Vedranom Gnjidić prevela je najnoviju knjigu Maryanne Wolf Čitatelju, vrati se kući (2019).


 
    Maryanne Wolf 

Maryanne Wolf je znanstvenica, nastavnica i zagovornica djece i pismenosti u cijelom svijetu. Direktorica je novoosnovanog Centra za disleksiju, divergentno učenje i socijalnu pravdu na Visokoj školi za obrazovanje i informacijske studije UCLA. Bila je profesorica građanskog odgoja i ravnateljica Centra za čitanje i jezična istraživanja na Odsjeku za dječje studije i ljudski razvoj Eliot-Pearson na Sveučilištu Tufts. Autorica je knjiga Proust and the Squid: The Story and Science of the Reading Brain (HarperCollins, 2007), Dyslexia, Fluency, and the Brain (York, 2001), Tales of Literacy for the 21st Century (Oxford University Press, 2016) i Čitatelju, vrati se kući: čitateljski mozak u digitalnom svijetu (HarperCollins, 2018; Ljevak 2019).

 
  
 
    Miha Kovač

Miha Kovač autor je niza akademskih knjiga i radova o izdavaštvu i čitanju na engleskom i slovenskom jeziku. Osim niza akademskih radova, njegova engleska izdanja uključuju Never Mind the Web: here comes the book (Chandos, 2008), knjiga u kojoj je predvidio da će u digitalnom okruženju tiskana knjiga postati subverzivni medij koji će trebati biti izmišljen kao da još nije nastao. Nedavno je bio koautor dva poglavlja u „Oxfordskom priručniku za izdavaštvo” o trgovini i izdavaštvu u obrazovanju te je bio suurednik posebnog broja časopisa „First Monday” o razlikama između tiskanog i čitanja s ekrana koji je preveden na španjolski. U posljednjih pet godina član je Eread-a, mreže europskih istraživača čitanja. Čitam da se pročitam (Mladinska knjiga 2020; Ljevak, 2021) njegova je prva knjiga koja je osvojila široko tržište. U njemu je znanstvena istraživanja o čitanju opisao na zabavan i čitateljima prihvatljiv način. Do sada je knjiga prevedena na pet jezika.

 

 
    Adriaan van der Weel

Adriaan van der Weel je profesor emeritus Studija književnosti na Sveučilištu u Leidenu u Nizozemskoj. Njegovi su istraživački interesi digitalizacija tekstualnog prijenosa i čitanja, objavljivanje studija i znanstvena komunikacija. Urednik je niza knjiga o spomenutim temama i urednik izdanja „Digital humanities quarterly”. Njegove su najnovije knjige Changing our textual minds: Towards a digital order of knowledge (Manchester: Manchester UP, 2011.) i The Unbound book (Amsterdam: Amsterdam UP, 2014), zbirka eseja u suuredništvu s Joostom Kirczom. Van der Weel bio je potpredsjednik Akcije COST „E-READ”, o budućnosti čitanja u digitalnom dobu, i suosnivač Instituta za budućnost čitanja. Njegova posljednja knjiga u koautorstvu s Ruudom Hisgenom bit će objavljena početkom proljeća 2022. u izdanju Atlas Contacta (na nizozemskom) pod naslovom The reading human: How the book defines our existence.