Poziv za prijavu lokaliteta Oznake europske baštine za selekciju 2023. – 2024. godine

Objavljen je Poziv za prijavu lokaliteta za Oznaku europske baštine selekcija 2023. – 2024. godine, koja se na inicijativu Europske komisije dodjeljuje lokalitetima na području Europske unije sa snažnom simboličkom europskom vrijednosti koji ističu zajedničku povijest Europe, izgradnju Unije, europskih vrijednosti i ljudskih prava na kojima se temelji postupak europskih integracija.


Cilj Oznake europske baštine (European Heritage Label - EHL) jest jačanje osjećaja pripadnosti europskih građana Europskoj uniji koji se temelje na zajedničkim vrijednostima, elementima europske povijesti i kulturne baštine, poštovanju nacionalne i regionalne raznolikosti te jačanju uzajamnog razumijevanja i međukulturnog dijaloga.
 
Oznaka se dodjeljuje bijenalno od 2013. godine u okviru programa Unije Kreativna Europa, a tijekom proteklih sedam godina Oznaku europske baštine ponijelo je 60 lokaliteta sa snažnom europskom dimenzijom. Hrvatski su nositelji Oznake europske baštine Muzej krapinskih neandertalaca i nalazište Hušnjakovo (selekcija 2015. – 2016.) i Muzej vučedolske kulture i nalazište Vučedol (selekcija 2021. – 2022.).
 

POSTUPAK PRIJAVE

Prijave Europskoj komisiji za predlagatelje lokaliteta za Oznaku europske baštine selekcija 2023. – 2024. godine otvorene su do 1. ožujka 2023. godine.  
 
Proces odabira odvija se u dva kruga:
  • Prvi krug odvija se na nacionalnoj razini: svaka država članica imenuje po dva lokaliteta po godini prijave, prijave šalje nacionalni koordinator.
  • Drugi krug odvija se na europskoj razini: europski odbor neovisnih stručnjaka predlaže Europskoj komisiji lokalitete koji se službeno imenuju za dodjelu Oznake, a odabire se najviše jedna lokacija po državi članici.

Kriteriji za dodjelu Oznake definirani su člankom 7. Odluke o uspostavljanju djelovanja Europske unije za Oznaku europske baštine:

Odluka br. 1194/2011/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 16. studenog 2011. o uspostavljanju djelovanja Europske unije za Oznaku europske baštine (europa.eu)
 
(a) lokacije koje se natječu za Oznaku moraju imati simboličnu europsku vrijednost i važnu ulogu u povijesti i kulturi Europe i/ili izgradnji Unije. Stoga moraju dokazati jedno ili više od sljedećih obilježja:

 i. svoju prekograničnu ili paneuropsku prirodu: kako njihov prijašnji i sadašnji utjecaj i privlačnost nadilaze nacionalne granice države članice;
ii. svoje mjesto i ulogu u europskoj povijesti i europskim integracijama te povezanost s ključnim europskim događanjima, osobnostima ili pokretima;
iii. svoje mjesto i ulogu u razvoju i promicanju zajedničkih vrijednosti na kojima se temelje europske integracije;
 
(b) lokacije koje se natječu za Oznaku moraju podnijeti projekt čija provedba treba početi najkasnije do kraja godine imenovanja i koji uključuje sve sljedeće elemente:

i. podizanje svijesti o europskom značenju lokacije, posebno odgovarajućim informativnim aktivnostima, postavljanjem znakova i izobrazbom osoblja;
ii. organiziranje obrazovnih aktivnosti, posebno za mlade, kojima se poboljšava razumijevanje zajedničke povijesti Europe i njezine zajedničke, no ipak različite baštine i jača osjećaj pripadnosti zajedničkom prostoru;
iii. promicanje višejezičnosti i olakšavanje pristupa lokaciji korištenjem nekoliko jezika Unije;
iv. sudjelovanje u aktivnostima mreža lokacija kojima je dodijeljena Oznaka radi razmjene iskustava i pokretanja zajedničkih projekata;
v. povećanje prepoznatljivosti i privlačnosti lokacije u europskim razmjerima, između ostalog uporabom mogućnosti koje nude nove tehnologije te digitalna i interaktivna sredstva i nastojanjima da se ostvari sinergija s drugim europskim inicijativama.
Organiziranje umjetničkih i kulturnih aktivnosti kojima se podupire mobilnost europskih stručnjaka u kulturi, umjetnika i zbirki te potiče međukulturni dijalog i povezivanje baštine sa suvremenim stvaranjem i stvaralaštvom treba pozdraviti kad god to omogućuje specifična priroda lokacije.
 
(c) lokacije koje se natječu za Oznaku moraju dostaviti radni plan koji uključuje sve sljedeće elemente:

i. osiguravanje dobrog upravljanja lokacijom, uključujući definiranje ciljeva i pokazatelja;
ii. osiguravanje očuvanja lokacije i njezina prijenosa budućim generacijama u skladu s relevantnim sustavima zaštite;
iii. osiguravanje kakvoće usluga za posjetitelje kao što su povijesni prikazi, informacije za posjetitelje i postavljanje znakova;
iv. osiguravanje pristupa za najširu javnost, između ostalog i prilagodbom lokacije ili osposobljavanjem osoblja;
v. posvećivanje posebne pozornosti mladima, osobito odobravanjem povlaštenog pristupa lokaciji za mlade;
vi. promicanje lokacije kao održivog turističkog odredišta;
vii. razvijanje usklađene i sveobuhvatne komunikacijske strategije u kojoj je istaknuto europsko značenje lokacije;
viii. osiguravanje upravljanja lokacijom koje je ekološki prihvatljivo u što većoj mjeri.
 
Za Oznaku europske baštine mogu se prijaviti nacionalni, tematski i transnacionalni lokaliteti. Nacionalni lokaliteti podrazumijevaju prijavu jednog lokaliteta s područja zemlje članice, dok tematski lokaliteti podrazumijevaju nekoliko lokaliteta koji se nalaze u istoj državi članici, a fokusirani su na specifičnu temu u zajedničkoj aplikaciji. Transnacionalni lokaliteti podrazumijevaju nekoliko lokaliteta koji se nalaze u različitim državama članicama, a fokusirani su na specifičnu temu u zajedničkoj aplikaciji. Transnacionalni lokaliteti podrazumijevaju i jedan lokalitet koji se nalazi na teritoriju više država članica. Lokaliteti koji se mogu prijaviti mogu biti spomenici, prirodna, podvodna, arheološka, industrijska ili urbana mjesta; kulturni krajolici, memorijalna mjesta, kulturna dobra i predmeti, nematerijalna baština. U slučaju kulturnih dobara i predmeta, kao i nematerijalne baštine, mora postojati veza do jasno prepoznatljivog fizičkog prostora u kojem će se provoditi informativne i obrazovne aktivnosti.
 

POZIV ZA PRIJAVU LOKALITETA ZA OZNAKU EUROPSKE BAŠTINE ZA SELEKCIJU 2023. – 2024. NA NACIONALNOJ RAZINI

Rok za prijavu nominacija na nacionalnoj razini jest od 4. studenog 2022. do 1. veljače 2023. godine.
 
Prijedlozi lokaliteta za Oznaku europske baštine prijavljuju se putem Obrasca za prijavu Europske komisije, a ispunjeni obrazac šalje se nacionalnom koordinatoru na evaluaciju u prvom krugu, koji se odvija na nacionalnoj razini.

Upute za prijavitelje preuzmite u .pdf formatu. 
 
Prijedloge na nacionalnoj razini možete dostaviti na adresu ehl@min-kulture.hr ili putem pošte na adresu: Ministarstvo kulture i medija, Runjaninova 2, Zagreb, s naznakom Oznaka europske baštinedo 1. veljače 2023. godine.
 
Nakon zaprimanja prijedloga Ministarstvo kulture i medija provest će proces evaluacije te dostaviti dvije odabrane prijave Europskoj komisiji u predviđenom roku.
       
Sve potrebne informacije, smjernice i prijavnice možete pronaći na stranici https://ec.europa.eu/culture/cultural-heritage/initiatives-and-success-stories/european-heritage-label/application-process-european-heritage-label, a za dodatne informacije kontaktirajte s nacionalnim koordinatorom putem e-pošte: ehl@min-kulture.hr ili telefona: 01 4866 523.
 

Pisane vijesti