Poziv za pridruživanje stručnoj podskupini Europske komisije za očuvanje kulturne baštine Ukrajine

Europska komisija objavila je Poziv za pridruživanje stručnoj podskupini za očuvanje kulturne baštine Ukrajine, namijenjen stručnjacima iz različitih disciplina s praktičnim iskustvom u očuvanju kulturne baštine u oružanim sukobima te projektima poslijeratne obnove kulturne baštine. Rok za podnošenje prijava jest 25. travnja 2023. godine.

Putem ovog Poziva Europska komisija odabrat će ukupno 25 stručnjaka, uključujući ukrajinske stručnjake. Izabrani kandidati bit će imenovani članovima ove stručne, tematske podskupine, koja će se uspostaviti u trogodišnjem mandatu kao podskupina Ekspertne skupine za kulturnu baštinu pri Europskoj komisiji.
 
CILJEVI POZIVA I ZADATCI STRUČNE PODSKUPINE
 1. Osigurati razmjenu iskustava i primjera dobre prakse relevantnih za Ukrajinu, u područjima sprječavanja oštećenja, podizanja pripravnosti te obnove kulturne baštine u kontekstu prirodnih katastrofa i katastrofa uzrokovanim ljudskim djelovanjem. Stručne razmjene mogu obuhvatiti niz aktivnosti i dionika: (i) lokalno, nacionalno i međunarodno stručno iskustvo; (ii) akcije i zakonski instrumenti; (iii) strategije, upravljanja i politike; (iv) standardi i načela. Cilj razmjena neće biti rad na popisu šteta uzrokovanih na kulturnoj baštini Ukrajine.
 2. Savjetovati Europsku komisiju i pružiti joj podršku u prikupljanju praktičnih zaključaka i preporuka na temelju procesa obnove koji su relevantni za prevenciju, pripravnost i obnovu kulturne baštine u Ukrajini. Preporuke će biti operativne prirode, a mogu sadržavati i odgovarajuću metodologiju, načela i smjernice koji će moći služiti kao vodilja budućim projektima i inicijativama.
 
PRIHVATLJIVI PRIJAVITELJI
Prijave na poziv i sudjelovanje u radu stručne podskupine mogući su prema jednom od tri modela:
 1. pojedinci imenovani kao privatne osobe, koji će djelovati neovisno i u javnom interesu;
 2. pojedinci imenovani radi zastupanja zajedničkih interesa, koji će djelovati u ime skupine dionika vezanih uz određeno područje javnih politika, ali ne zastupaju nijednog od dionika pojedinačno;
 3. predstavnici međunarodno relevantnih organizacija u različitim područjima djelatnosti:
  (a) akademska zajednica, istraživački instituti i think tankovi; (b) banke/financijske institucije; (c) tvrtke/grupe; (d) odvjetnička društva; (e) nevladine organizacije; (f) stručna udruženja; (g) tvrtke za stručna savjetovanja; (h) trgovinska i poslovna udruženja; (i) sindikati i dr.
 
 
 
 
KRITERIJI ZA ODABIR STRUČNJAKA
 • dokazana i relevantna stručnost i praktično iskustvo, uključujući na europskoj i/ili međunarodnoj razini, u područjima važnim za prevenciju, pripravnost i/ili obnovu kulturne baštine nakon katastrofa uzrokovanih ljudskim djelovanjem ili prirodnih katastrofa (za sve prijavitelje);
 • dokazano znanje i iskustvo o relevantnim nacionalnim, međunarodnim i/ili europskim normama, standardima i načelima (npr. Novi europski Bauhaus ili European Quality Principles for EU-funded Interventions with Potential Impact upon Cultural Heritage) (za sve prijavitelje);
 • dobro razumijevanje i profesionalno poznavanje ukrajinske kulture, a posebno ukrajinske kulturne baštine (poželjno za sve prijavitelje, obvezno za prijavitelje ukrajinske nacionalnosti);
 • reprezentativnost organizacije na europskoj i/ili međunarodnoj razini (samo za organizacije – model C);
 • nepostojanje okolnosti koje bi mogle dovesti do sukoba interesa (samo za prijavitelje u svojstvu fizičke osobe – model A)
 • kompetentnost, iskustvo i hijerarhijska razina predloženih predstavnika (samo za organizacije – model C);
 • dobro poznavanje engleskog jezika radi aktivnog sudjelovanja u raspravama (za sve prijavitelje).
 
POSTUPAK PODNOŠENJA PRIJAVA
Prijavu je moguće podnijeti na bilo kojem od službenih jezika Europske unije, no preporuka je podnošenja na engleskom radi bržeg i pravednijeg postupka evaluacije.
 
Prijave se podnose najkasnije do 25. travnja 2023. godine:
 • putem e-maila na elektroničku adresu: EAC-UA- HERITAGE @ec.europa.eu;
 • poštom ili osobnom dostavom na fizičku adresu: European Commission, DG Education & Culture, Unit D1 secretariat – Rue Joseph II 70, Office 02/228, B-1049 Brussels.
 
OBVEZNA DOKUMENTACIJA ZA PRIJAVU
 • motivacijsko pismo kojim se ističe motivacija prijavitelja te obrazlažu njegovi mogući doprinosi radu podskupine;
 • obrazac iz Aneksa I Poziva – naznaka modela prema kojem se prijavitelj kandidira (A, B ili C);
 • obrazac iz Aneksa II Poziva – naznake kriterija za odabir koji su primjenjivi na prijavitelja;
 • CV duljine do tri stranice u formatu Europass;
 • izjava o sukobu interesa za prijavitelje prema modelu A (pojedinci).
 
Više informacija o Pozivu, uključujući detaljan raspis svih kriterija i dokumentacije potrebne za podnošenje prijava, moguće je preuzeti na sljedećoj poveznici.


Pisane vijesti