Potpora za Kreativni inovativni laboratorij i Novinarsko partnerstvo u 2022.

17. ožujka 2022. - Europska izvršna agencija za obrazovanje i kulturu (EACEA) objavila je dva Poziva na dostavu prijedloga za Inovativni kreativni laboratorij i Novinarsko partnerstvo koja se provode u okviru Međusektorskog potprograma koji obuhvaća djelovanja u svim kulturnim i kreativnim sektorima (uključujući audiovizualni) kako bi se potaknula međusektorska suradnja i inovacije te djelovanja u sektoru informativnih medija. Pozivi za dostavu projektnih prijedloga otvoreni su do 7. rujna 2022. godine.
 
Potpora za Inovativni kreativni laboratorij

 
Unutar specifičnog cilja međusektorskog potprograma jest poticanje inovativnih pristupa stvaralaštvu, pristupu, distribuciji i promociji u kulturnim i kreativnim sektorima i s drugim sektorima uključujući digitalizaciju te uzimajući u obzir tržišnu i netržišnu dimenziju.
 
Inovativni kreativni laboratorij potiče aktere iz različitih kulturnih i kreativnih sektora da dizajniraju i testiraju inovativna digitalna rješenja s potencijalnim pozitivnim dugoročnim utjecajem na više kulturnih i kreativnih sektora. Ovim pozivom želi se podržati stvaranje inovativnih rješenja (alata, modela i metodologija) koja se mogu primijeniti na audiovizualni sektor i barem još jedan kreativni i kulturni sektor, a rješenja bi se trebala lako replicirati i imati potencijal za prodor na tržište. Cilj je ovog poziva podržati konkurentnost, proces ozelenjavanja, suradnju, cirkulaciju, vidljivost, dostupnost, raznolikost ili publiku u različitim sektorima.

Više o Pozivu na: https://deskkultura.hr/hr/medusektorski/natjecaji/potpora-za-inovativni-kreativni-laboratorij-2022
 
 
Potpora za Novinarsko partnerstvo 2022


Unutar specifičnog cilja međusektorskog potprograma jest jačanje raznolikog, neovisnog, slobodnog i pluralističkog medijskog okruženja, kvalitetnog novinarstva i medijske pismenosti čime se njeguju sloboda i umjetničko izražavanje, međukulturni dijalog i socijalna uključenost. Europski medijski sektori suočeni su s višestrukim izazovima poput digitalne transformacije koja ima snažan utjecaj na način konzumiranja vijesti, ali i na sustav vrijednosti kakav je prevladavao u analognoj eri. Kako bi se europski medijski sektori ojačali i uspješno suočili s izazovima i prilikama transnacionalne prirode, u okviru međusektorskog potprograma Kreativne Europe podržat će se aktivnosti usmjerene prema strukturnim i tehnološkim promjenama sektora, suradnjama koje potiču visokokvalitetne standarde medijske produkcije te razvijanju i podizanju digitalnih vještina, prekograničnog i/ili suradničkog novinarstva i kvalitete sadržaja.
 
Cilj je Poziva za Novinarska partnerstva omogućiti širem europskom sektoru informativnih medija da postane održiviji i otporniji, doprinoseći tako pouzdanom izvještavanju o aktualnim događajima, informiranoj i uključivoj demokratskoj raspravi, razvoju vještina, zapošljavanju medijskih profesionalaca i novinara te raznolikom, neovisnom, slobodnom i pluralističkom medijskom okruženju. Novinarskim partnerstvima želi se potaknuti sustavna suradnja profesionalnih medijskih organizacija kako bi se unaprijedila održivost i konkurentnost profesionalnog novinarstva usmjerenog na suradničku poslovnu transformaciju i/ili suradničke novinarske projekte.

Više o Pozivu na: https://deskkultura.hr/hr/medusektorski/natjecaji/potpora-za-novinarsko-partnerstvo-2022
 
 

Pisane vijesti