Potpisana je zajednička izjava o uspostavi prekograničnog rezervata biosfere Mura-Drava-Dunav u sklopu UNESCO-va programa 'Man and Biosphere'

U Mađarskoj, u sklopu zajedničke sjednice Vlada Republike Hrvatske i Republike Mađarske, ministar kulture Božo Biškupić i mađarski ministar okoliša i voda Imre Szabó potpisali su zajedničku izjavu o uspostavi hrvatsko-mađarskog prekograničnog rezervata biosfere Mura-Drava-Dunav.

Ministarstvo kulture provodi brojne aktivnosti u cilju očuvanja prirodnih vrijednosti Mure, Drave i Dunava, a zajedničkom izjavom osiguravamo okvir za zaštitu cjelovitog ekosustava na teritoriju dviju država.


 
Potpisivanjem zajedničke izjave, Hrvatska je još jednom iskazala svoju predanost očuvanju prirodnih vrijednosti, te nastavlja dobru suradnju s Mađarskom u zaštiti prirode duž pograničnog područja. Na taj način značajno se doprinosi naporima zaštite prirode i u europskim razmjerima, jer mreža rijeka Mure, Drave i Dunava čini jednu od najznačajnijih europskih osi bitnih za očuvanje prirodnih vrijednosti.
 
Pitanje zaštite rijeke Drave vrlo je značajna inicijativa u europskim okvirima, jer je to još jedini preostali dio prirodnog toka rijeke Drave. U drugim zemljama ulažu se veliki napori na povratku prirodnog izgleda korita rijeke te obnovi biološke raznolikosti, dok je u Hrvatskoj to područje još uvijek očuvano. Hrvatska se zbog osobitih prirodnih vrijednosti područja rijeke Drave opredijelila za provođenje aktivne zaštite na tom području uspostavom Regionalnog parka Mura-Drava, koji bi obuhvatio područje tog ekosustava na hrvatskom teritoriju. Pored toga područje je uvršteno i u Nacionalnu ekološku mrežu, kao potencijalno područje mreže ekološki značajnih područja Europske unije - NATURA 2000. Nadovezujući na to i prekograničnu suradnju s Mađarskom na uspostavi Rezervata biosfere Mura-Drava-Dunav obuhvatilo bi se cjelovito područje ekosustava rijeka među dvjema državama, što je od iznimnog značaja za zaštitu prirode.
 
Vezano za uspostavu hrvatsko-mađarskog prekograničnog rezervata biosfere, određena je bilateralna radna grupa za pripremu nominacije, te su obje strane pripremile nacrt nominacije za rezervat biosfere Mura-Drava-Dunav. Hrvatska prethodno treba provesti postupak proglašenja Regionalnog parka Mura-Drava, za koji će tijekom listopada započeti postupak javnog uvida u trajanju od mjesec dana. Potom tek slijedi predaja nominacije za rezervat biosfere, te se očekuje da će biti proglašen u 2010. godini.
 
Prethodnim proglašavanjem Regionalnog parka Mura-Drava, osigurava se učinkovito upravljanje središnjom zonom budućeg rezervata biosfere, stoga se postupku proglašenja regionalnog parka posvećuje osobita pozornost.
 
Rezervat biosfere je reprezentativno ekološko područje s tri osnovne zadaće: očuvanje prirodnih vrijednosti, poticanje održivog razvoja te poticanje znanstvenog rada vezanog uz unapređenje kvalitete života i održivo korištenje prirodnih dobara. Proglašenjem rezervata biosfere osigurat će se dodatni poticaj građanima i nadležnim vlastima za razvojem usklađenim s prirodom i okolišem, jer samo potrajnom upotrebom prirodnih dobara osiguravamo kvalitetan život ljudi, ali i nasljeđe za buduće generacije.

 


Najave