Početak objave rezultata Javnog poziva za predlaganje javnih potreba u kulturi Republike Hrvatske za 2023. godinu

22. prosinca 2022. – Objavom rezultata u području nakladništva, časopisa i elektroničkih publikacija, knjižarske djelatnosti te književnih manifestacija Ministarstvo kulture i medija počinje s redovitom objavom rezultata Javnog poziva za predlaganje javnih potreba u kulturi Republike Hrvatske za 2023. godinu, koji je bio otvoren od 12. rujna do 12. listopada 2022. godine.

Iznosom od 19.768.600,00 kuna, odnosno 2.623.744,11 eura podržani su programi časopisa i elektroničkih publikacija, književnih manifestacija, izdavanja knjiga, književnih programa u knjižarama te programi poticanja književnog stvaralaštva, što je u ovom dijelu potpora za knjigu i nakladništvo povećanje od 7 % u odnosu na prethodnu godinu.

Programe časopisa i elektroničkih publikacija te programe književnih manifestacija i književnih programa u knjižarama vrednovalo je Kulturno vijeće za knjižnu, nakladničku i knjižarsku djelatnost: Katica Mikulčić Matković, predsjednica, Iva Grgić Maroević, Evelina Rudan Kapec, Dorta Jagić i Marko Gregur. 
 




1. Potpora izdavanju knjiga https://min-kulture.gov.hr/?id=23217

Na Poziv za financiranje javnih potreba u kulturi Republike Hrvatske za 2023. godinu za programe potpore izdavanju knjiga zaprimljeno je 145 prijava. Nakon formalne provjere te vrednovanja Kulturnog vijeća za knjižnu, nakladničku i knjižarsku djelatnost u suradnji sa Stručnim povjerenstvom za dječju knjigu (Isabela Mauro, predsjednica, Anda Bukvić Pažin i Zlatko Krilić) ministrica je donijela odluku o dodjeli potpore izdavanju knjiga 76 nakladnika u ukupnom iznosu od 9.165.000,00 kuna / 1.216.404,54 eura.

Osim vrednovanja novoprijavljenog programa kao ključnog za dodjelu potpore, posebna se pozornost poklanja ukupnom dosadašnjem radu nakladnika, izvršavanju obveza prema financijerima, a naročito prema autorima i drugim suradnicima, kvaliteti i odjeku do sada objavljenih naslova kao i dijelu ukupnog godišnjeg nakladničkog programa koji se prijavljuje za financiranje. Ukupnost rada pojedinog nakladnika ne odnosi se samo na kvalitetu produkcije nego i na promidžbene aktivnosti, odnosno na osmišljavanje i provedbu aktivnosti kojima njihova izdanja dolaze do svojih čitatelja. 
 
Od ove će se godine ugovorom definirati i obveza da se najmanje 30 % odobrenih sredstava mora isplatiti kao honorar domaćih autorima, uključujući prevoditelje.

Odobrenim sredstvima od 9.165.000,00 kuna / 1.216.404,54 eura u 2023. godini sufinancirat će se objavljivanje najmanje 526 novih naslova, od kojih se najmanje 54 odnosi na knjigu za djecu i mlade. Sufinancirat će se izrada 7 audioknjiga te konverzija 242 objavljenih naslova u formatu e-pub.



 
 

2. Književni programi u knjižarama https://min-kulture.gov.hr/?id=23232


Za financiranje književnih programa u knjižarama na Poziv se prijavilo 13 knjižara, a prema prijedlogu Kulturnog vijeća i odluci ministrice sufinancirani su programi 9 korisnika u ukupnom iznosu od 461.000,00 kuna / 61.185,21 eura.

Knjižarama se sredstva dodjeljuju za financiranje gostovanja autora i prevoditelja, potpisivanje knjiga, programe poticanja čitanja i radionice te književne klubove.

Programi knjižarskih lanaca obuhvatit će niz knjižara u cijeloj Hrvatskoj, a ukupno najveći broj podržanih programa ipak se održava u Zagrebu, gdje je najveća koncentracija i knjižara i čitateljske publike.
 
 


3. Časopisi i elektroničke publikacije https://min-kulture.gov.hr/?id=23223

Na Poziv za financiranje javnih potreba u kulturi RH u 2023. godini za programe časopisa i elektroničkih publikacija pristiglo je ukupno 90 prijava, od čega se 31 prijava odnosila na financiranje elektroničkih publikacija.

Pri vrednovanju programa, uz kvalitetu objavljenih sadržaja i kontinuitet izlaženja i financiranja, posebna se pozornost posvećivala redovitosti realizacije i distribucije, što se kod tiskanih časopisa kao ključni problem uočava već dugi niz godina. Budući da je ove godine u uvjetima poziva izričito propisano da se najmanje pola odobrenih sredstava treba isplatiti domaćim autorima i prevoditeljima, redovitost podmirivanja obveza prema suradnicima bila je važan kriterij pri vrednovanju programa.

Na temelju prijedloga Kulturnog vijeća podržano je 55 programa u ukupnom iznosu od 3.785.000,00 kuna / 502.355,83 eura, od čega 18 elektroničkih publikacija koje pokrivaju različita područja kulture i umjetnosti – od književnosti, preko kazališta i glazbe, do filma i arhitekture.

Na temelju novog zakonodavnog okvira uvedena je i mogućnost višegodišnjeg sufinanciranja, što je od posebnog značenja za programe časopisa i elektroničkih publikacija, kod kojih je važan kontinuitet izlaženja i sufinanciranja. Trogodišnje financiranje zatražilo je 10 prijavitelja, od čega je odobreno 8 programa koji se već godinama kontinuirano financiraju.

Premda je većina časopisne produkcije koncentrirana u Zagrebu, kontinuirano se podržavaju vrijedni časopisi najčešće vezani uz ogranke Matice hrvatske ili Društva hrvatskih književnika, koji se bave književnošću i općim kulturnim temama.

 


4. Književne manifestacije https://min-kulture.gov.hr/?id=23229

Za sufinanciranje programa književnih manifestacija zaprimljeno je 166 prijava te je donesena odluka o pružanju financijske potpore za 81 program u ukupnom iznosu od 4.278.600,00 kuna / 567.867,81 eura.

U okviru programa književnih manifestacija podržavaju se različita događanja koja književnost povezuju s drugim područjima kulture i umjetnosti poput književnih susreta, festivala, okruglih stolova i sajmova. U ovom okviru podržavaju se i književne nagrade te programi rezidencijalnih boravaka inozemnih autora i prevoditelja u Hrvatskoj. 

Niz manifestacija koje se financiraju odvija se u svim krajevima Hrvatske, održavajući živost književne scene, uključujući lokalne, odnosno regionalne autore te kontekstualizirajući njihovo stvaralaštvo sa širom domaćom i međunarodnom književnom scenom. Podržava se i niz festivala i manifestacija međunarodnog karaktera, a važno je izdvojiti i organizaciju nacionalnih sajmova na međunarodnim sajmovima knjiga poput frankfurtskog te organizaciju domaćih sajmova knjiga kojima se nastoji pokriti cijelo područje Hrvatske.

Budući da je utvrđeno da se često domaćim autorima prilikom gostovanja na festivalima i drugim manifestacijama za nastupe, odnosno za njihov rad ne isplaćuju honorari, ove je godine uvedena obveza isplate polovice odobrenih sredstava domaćim autorima i prevoditeljima, uključujući njihov rad kao predstavljača moderatora, voditelja radionica i sl.

Novi Zakon o financiranju otvara mogućnost višegodišnjeg financiranja, naročito za programe koji se održavaju kontinuirano svake godine kao što je niz književnih manifestacija, festivala, nagrada i sl. Ove godine tu je mogućnost zatražilo sedam prijavitelja, a odobreno je financiranje za njih šest.

 

 5. Poticanje književnog stvaralaštva https://min-kulture.gov.hr/?id=23282

Javni poziv za poticanje književnog stvaralaštva bio je otvoren od 29. lipnja do 15. rujna 2022. godine, a pristigla je ukupno 181 prijava. Autori su se sukladno propozicijama Javnog poziva mogli prijaviti za rad na djelima izvorno pisanima na hrvatskom jeziku, među kojima i za djela namijenjena djeci i mladima, kao i za prijevode književnih djela na hrvatski jezik.

Ovisno o zahtjevnosti i opsegu književnog projekta autori su za svoj rad mogli zatražiti tromjesečnu potporu u ukupnom iznosu od 21.000,00 kuna neto, polugodišnju u iznosu od 42.000,00 neto te godišnju potporu u iznosu od 84.000,00 neto. Potpore se isplaćuju u mjesečnim obrocima od 7.000,00 kuna.

Vrednovanje prijava provedeno je sukladno Javnom pozivu u dva koraka:
  • anonimno su pročitani ogledni arak i sinopsis projekta te na temelju toga određeni su oni koji ulaze u uži izbor za dodjelu potpora;
  • na temelju uvida u kompletnu dokumentaciju koju su autori bili dužni dostaviti (biobibliografija, dvije preporuke kritičara i urednika) odabrani su autorski projekti koji ulaze u prijedlog za dodjelu potpora za poticanje književnog stvaralaštva.

Projekte namijenjene djeci i mladima vrednovalo je Stručno povjerenstvo za dječju knjigu u sljedećem sastavu: Isabella Mauro, Anda Bukvić Pažin i Zlatko Krilić, a sve ostale prijavljene projekte vrednovalo je posebno imenovano Povjerenstvo u sljedećem sastavu: Ivan Babić, Nebojša Lujanović, Antonela Marušić, Želimir Periš i Željka Somun.

Potporu za poticanje književnog stvaralaštva u 2023. godini koristit će 68 autora, a dodijeljene su potpore u ukupnom iznosu od 2.079.000,00 kuna / 275.930,72 eura.




Prema mišljenju Stručnog povjerenstva za dječju knjigu dodijeljene su 4 tromjesečne potpore za rad na djelima namijenjenima djeci i mladima.
Književni prevoditelji u 2023. godini koristit će 15 potpora za poticanje književnog stvaralaštva za prijevode s 8 jezika.



U skladu s pristiglim prijavama naviše je potpora dodijeljeno za romane. Prvi je put i jedna godišnja potpora dodijeljena za rad na autorskom stripu.



Dodijeljene su 43 tromjesečne potpore u iznosu od 21.000,00 kuna, 22 polugodišnje u iznosu od 42.000,00 kuna te 3 godišnje u iznosu od 84.000,00 kuna.



 

Pisane vijesti | Javne financije | Društvo i zajednica