Otvoreno javno savjetovanje o Nacrtu prijedloga zakona o kulturnim vijećima i financiranju javnih potreba u kulturi

Slika /slike/banneri/e-savjetovanja750x500.jpg

11. veljače 2022. - Pozivamo zainteresiranu javnost da se uključi u javnu raspravu o Nacrtu prijedloga Zakona o kulturnim vijećima i financiranju javnih potreba u kulturi koji će kao jedinstveni akt obuhvatiti sve aspekte javnih potreba u kulturi za koje se osiguravaju javna sredstva.

Cilj je pridonijeti osuvremenjenoj i učinkovitijoj raspodjeli javnih sredstava, transparentnosti, upravljanju i kontroli njihova korištenja.

Kako bi se unaprijedilo, pojednostavilo i učinkovitije uredilo cijelo područje financiranja javnih potreba u kulturi, predloženim će se Nacrtom zakona spojiti Zakon o kulturnim vijećima, Zakon o financiranju javnih potreba u kulturi i Zakon o upravljanju javnim ustanovama u kulturi. Riječ je o zakonima koji su doneseni prije dvadeset i više godina te ih je bilo nužno prilagoditi suvremenim potrebama, a pojedine članke uskladiti s ostalim, za pojedina područja nadređenim zakonima (o radu, proračunu i drugim).
 
Objedinjeni u novi zakon uredit će tako obuhvat i definiciju javnih potreba u kulturi, uskladiti postupak dodjele sredstava za financiranje javnih potreba u kulturi i postupak donošenja odluka o financiranju na razini Republike Hrvatske i na razini jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, kao i druge mogućnosti financiranja javnih potreba u kulturi. Onemogućit će se dvostruko financiranje istih programa i projekata iz državnih te lokalnih i područnih proračuna čime će se pridonijeti transparentnosti u korištenju sredstava i kontroli trošenja. Novost je i omogućavanje višegodišnjeg financiranja programa i projekata, kako bi se postigao kontinuitet u planiranju sredstava namijenjenih financiranju razvojnih i infrastrukturnih projekata čime će se smanjiti financijska neizvjesnost i osigurati održivost.
 
S obzirom da vrijedeći Zakon ne uređuje postupak dodjele nekretnina, novim će se Zakonom urediti postupak dodjele nekretnina u vlasništvu Republike Hrvatske i jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, fizičkim i pravnim osobama koje djeluju u području kulture za potrebe kulturnog i umjetničkog stvaralaštva, produkcije, distribucije, edukacije i sudjelovanja u kulturi, za čuvanje građe koja ima status kulturnog dobra te kada obavljaju djelatnost koja je od interesa za Republiku Hrvatsku kao i za kulturni razvitak jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave.
 
Nadalje, jasnije će se urediti rad kulturnih vijeća kako bi se naglasila njihova savjetodavna uloga, a preciznije će se definirati i razlozi potencijalnog sukoba interesa članova kulturnih vijeća, obveza njihova izuzimanja iz raspravljanja i odlučivanja, kao i sankcioniranje nepridržavanja navedenih odredbi.
 
Novi Zakon poseban će naglasak staviti na osiguravanje stabilnosti financiranja ustanova u kulturi, sastav i način izbora članova upravnih vijeća, uvjete i način imenovanja ravnatelja ustanova u kulturi te osnivanje stručnog vijeća.
 
Savjetovanje je otvoreno do: 14. ožujka 2022. godine
Poveznica na e-Savjetovanje: https://esavjetovanja.gov.hr/ECon/MainScreen?entityId=19896


 

Pisane vijesti | Društvo i zajednica