Otvoreni pozivi u okviru Međusektorskog potprograma Kreativne Europe za 2023.

U okviru Međusektorskog potprograma otvoreni su pozivi za dostavu projektnih prijedloga kojima je cilj jačanje kapaciteta europskog informativnog medijskog sektora te poticanje inovativnih pristupa u stvaranju, pristupu, distribuciji i promidžbi sadržaja između različitih kulturnih i kreativnih, audiovizualnog te ostalih sektora.

Za Poziv na dostavu prijedloga za Novinarska partnerstva s rokom prijave 27. travnja 2023. godine osigurana su sredstva u ukupnom iznosu 10 000 000 eura, po 5 000 000 eura za projekte koji odgovaraju na TEMU 1. Novinarska partnerstva – suradnja te na TEMU 2: Novinarska partnerstva – pluralizam. Predviđeno trajanje podržanih projekata jest do 24 mjeseca.

Ovim se pozivom nastoji potaknuti:
 
• povećanje inovativnosti i kreativnosti poslovnih modela, procesa novinarske proizvodnje i distribucije
• povećanje interesa za novinarstvo u različitim društvenim, jezičnim i dobnim skupinama
• povećanje vjerodostojnosti profesionalno proizvedenog novinarskog sadržaja.
 Za Poziv za dostavu prijedloga za Medijsku pismenost s rokom prijave 30. travnja 2023. godine osigurana su sredstva u ukupnom iznosu od 2 000 000 eura. Maksimalni iznos potpore jest 500.000 eura po projektu, a stopa sufinanciranja 70 %. Predviđeno je da podržani projekti budu u trajanju do 24 mjeseca.

Ovim se pozivom nastoji potaknuti:
• razvoj kritičkog mišljenja kao i kompetencija u korištenju medija
• razmjena znanja, politika i praksi medijske pismenosti, s obzirom na to da je medijska pismenost moćan instrument za ograničavanje utjecaja dezinformacija.
 
Poticat će se suradnički projekti s jasno definiranim ciljevima kako bi se unaprijedila određena područja medijske pismenosti baveći se najmanje dvama od sljedećih područja aktivnosti:
• dijeljenje najboljih praksi iz inovativnih projekata medijske pismenosti koji uzimaju u obzir promjenjivi medijski ekosustav, posebno prelaskom kulturnih, državnih ili jezičnih granica te učvršćujući suradnju između različitih europskih regija;
• razvoj inovativnih, interaktivnih online alata za pružanje rješenja za postojeće i buduće izazove u online okruženju, što uključuje i dezinformacije;
• razvoj materijala i alata koji će pomoći građanima da razviju kritički pristup medijima, te da prepoznaju dezinformacije i na njih reagiraju na odgovarajući način;
• razvoj praksi medijske pismenosti prilagođenih promjenjivom medijskom okruženju, koje uključuje manipulativne tehnike i medijsku produkciju temeljenu na umjetnoj inteligenciji.
 Za poziv za dodjelu potpora za Kreativni inovativni laboratorij 2023., s rokom prijave 20. travnja 2023. godine, osigurana su sredstva u ukupnom iznosu od 5 438 131 eura. Njime će se podržati novi oblici stvaranja na sjecištu raznih kulturnih i kreativnih sektora, primjerice kroz eksperimentalne pristupe i upotrebu inovativnih tehnologija te inovativni međusektorski pristupi i alati koji omogućuju distribuciju, promidžbu te mogućnost pristupa u kulturnom i kreativnom sektoru.
 
Projektni prijedlozi moraju predstaviti prikladne strategije za osiguravanje održivije i zelenije industrije, u skladu s idejama Novog europskog  Bauhausa te rodne ravnoteže, uključivosti, raznolikosti i zastupljenosti.

Izvor: https://deskkultura.hr/hr/novosti/otvoreni-pozivi-u-okviru-medusektorskog-potprograma-2023Pisane vijesti