Otvorena nova savjetovanja sa zainteresiranom javnošću

23. svibnja 2023. - Ministarstvo kulture i medija uputilo je tri dokumenta u savjetovanje sa zainteresiranom javnošću.

Obrascima prethodne procjene javnost se obavještava o planiranom donošenju: Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o arhivskom gradivu i arhivima, Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o knjižnicama i knjižničnoj djelatnosti te Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o muzejima.
 
Savjetovanja sa zainteresiranom javnošću otvorena su do 7. lipnja 2023. godine.
 
Poveznice na e-Savjetovanja:
https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=24142
https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=24144
https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=24146

Pisane vijesti