Otvorena nova savjetovanja sa zainteresiranom javnošću

4. listopada 2022. - Ministarstvo kulture i medija uputilo je tri dokumenta u savjetovanje sa zainteresiranom javnošću.


Obrascem prijedloga plana zakonodavnih aktivnosti za 2023. godinu Ministarstvo kulture i medija informira javnost o Zakonima koje planira uputiti u proceduru donošenja u 2023. godini
https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=21872.
 
Obrascem prethodne procjene za nacrt prijedloga Zakona o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara 
https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=21879 kao i Obrascem prethodne procjene za nacrt prijedloga Zakona o obnovi spomeničke cjeline Dubrovnika i drugih nepokretnih kulturnih dobara u okolici Dubrovnika  https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=21874 Ministarstvo kulture i medija javnost izvješćuje o razlozima donošenja navedenih Zakona.
 
Savjetovanja sa zainteresiranom javnošću otvorena su do 19. listopada 2022. godine.

 

Pisane vijesti | Podaci o transparentnosti | Društvo i zajednica