Otvoren je Poziv za dostavu prijedloga za Kreativni inovativni laboratorij 2024. kojim se potiče suradnja između audiovizualnog i drugih kulturnih i kreativnih sektoraMeđusektorska suradnja između audiovizualnog i drugih kulturnih i kreativnih sektora u središtu je Poziva za Kreativni inovativni laboratorij. Potpora će se pružiti projektima koji oblikuju, razvijaju i/ili šire inovativne alate, modele ili rješenja primjenjiva u europskom audiovizualnom i drugim kulturnim i kreativnim sektorima.

Poziv također ima za cilj omogućiti europskom audiovizualnom i drugim kulturnim i kreativnim sektorima bolju prilagodbu mogućnostima koje nudi razvoj umjetne inteligencije i virtualnih svjetova, stoga prijave moraju jasno pokazati opseg međusektorskog pristupa, uvjete za njegovu provedbu i očekivane koristi za obuhvaćene sektore.


OČEKIVANI REZULTATI:

  • poboljšati konkurentnost europskog audiovizualnog i drugih kulturnih i kreativnih sektora u sljedećim područjima: transparentnost, prikupljanje podataka i odgovarajuća upotreba umjetne inteligencije te prilagodba izazovima i prilikama koje pokreću tekuće promjene u tim sektorima;
  • poboljšati prilagodbu europskog audiovizualnog i drugih kulturnih i kreativnih sektora mogućnostima koje nudi razvoj virtualnih svjetova;
  • poboljšati proizvodnju i cirkulaciju europskog audiovizualnog i kulturnog sadržaja u digitalno doba;
  • povećati vidljivost, dostupnost i raznolikost europskog audiovizualnog i kulturnog sadržaja u digitalnom dobu;
  • povećati potencijalnu publiku europskih audiovizualnih i kulturnih sadržaja u digitalnom dobu;
  • ubrzati ekološku tranziciju europskih audiovizualnih, kulturnih i drugih kreativnih sektora u skladu s prioritetima Europskog zelenog plana i Novog europskog Bauhausa.


PRIHVATLJIVI PRIJAVITELJI:

Prihvatljivi su prijavitelji pravni subjekti koji su registrirani i djeluju na području država što sudjeluju u programu Kreativne Europe. Prijavu može podnijeti jedan partner ili partnerski konzorcij sastavljen od minimalno 2 partnera. Prijavu je potrebno ispuniti online putem portala Funding and tenders opportunity  najkasnije do 25. travnja 2024. godine u 17:00 CET.
 

Više informacija na poveznici.
 
 

Pisane vijesti