Održana manifestacija Susret u vrtovima /Rendez-vous aux jardins

Slika /arhiva/FOTOGALERIJA/FOTO 2019/Susret u vrtovima  Rendez-vous aux jardins 2019/suva2.png

Po drugi put u Hrvatskoj  održana je manifestacija Susret u vrtovima /Rendez-vous aux jardins s temom „Životinje u vrtovima“ u arboretumu Opeka u Marčanu i parku Opatovina u Topuskom, u petak, 7. lipnja 2019. godine.

Ministarstvo kulture je u suradnji s konzervatorskim odjelima u Varaždinu i Sisku pripremilo događanja namijenjena djeci, mladima i široj zainteresiranoj javnosti. U Topuskom se okupilo oko 120 posjetitelja, djece iz vrtića i osnovne škole Topusko, dok su se u Arboretumu Opeka u Marčanu okupili zainteresirani građani, djeca iz dječjeg vrtića „Sreća“ iz Marčana te učenici i profesori Srednje škole „Arboretum Opeka“ iz Marčana.
 
- Parkovi na termalnim vodama Topuskog – prirodna i kulturna baština parka Opatovina

Topusko je smješteno u središnjoj Hrvatskoj, u Sisačko-moslavačkoj županiji. Naselje je nastalo na termalnim izvorima s kontinuitetom života od brončanog doba do današnjih dana. Baštinu Topuskog posebnim čini spoj prirodne (termalna voda i peloid) te iznimno bogate kulturne baštine. Osobitu vrijednost Topuskog čine parkovi. Ističe se Park Opatovina u kojem se uz parkovnu arhitekturu nalaze i ostatci ruševina srednjovjekovne cistercitske opatije. Samostanska crkva Blažene Djevice Marije trobrodna je građevina gotičkog stila. Do danas je ostao sačuvan samo dio monumentalnog gotičkog portala iz 13. st. koji je simbol mjesta Topusko. U vrijeme vladavine Francuza ruševine samostana su raščišćene te je pripremljen teren za uređenje parka. Park Opatovina kao spomenik parkovne arhitekture s kompleksom ruševina cistercitske opatije ima kulturnopovijesnu i arheološku vrijednost.
 
Program „Parkovi na termalnim vodama Topuskog – prirodne i kulturna baština parka Opatovina“ pripremio je aktivnosti vezane uz predstavljanje prirodne i kulturne baštine. U Parku Opatovina za djecu predškolskog, školskog uzrasta te zainteresiranu širu javnost prezentirala se kulturna baština Opatovine, do sada izvedeni radovi i oni planirani na ostatcima cistercitske opatije. Ustanova za upravljanje prirodnim vrijednostima Sisačko-moslavačke županije organizirala je u Parku terensku radionicu na temu biološke raznolikosti faune i flore, važnosti očuvanja prirodne komponente i krajobraza, postupanja u susretu s divljim životinjama. Posjetitelji su imali priliku upoznati se sa životinjskim vrstama koje obitavaju na hrastu lužnjaku (Quercus robur), starom više od 400 godina, u parku Opatovina. Ovo iznimno stablo bit će okosnica naše priče o životinjama u vrtovima. Cilj je podizanje svijesti građana o prostoru oko sebe, o povezanosti ljudi i prirode te o ljepoti samih parkova.


 
  >>> Fotogalerija

- Arboretum Opeka u Marčanu – flora i fauna

 
Arboretum Opeka, odnosno park – perivoj uz dvorac primjer je parkovne arhitekture visoke estetske i dendrološke vrijednosti koji nosi obilježja pejzažnog i romantičarskog perivoja. Njegovo oblikovanje započinje sredinom 19. stoljeća za tadašnjeg novog vlasnika dvorca, grofa Marka Bombellesa koji je donosio brojne biljne vrste iz različitih krajeva svijeta. Do današnjih dana perivoj je ostao očuvan, a u njemu se još ponegdje nalaze originalne kamene klupe - vrijedni skulpturalni ukras parka. Odlukom Zemaljskog zavoda za zaštitu prirodnih vrijednosti iz 1947. godine proglašen je zaštićenom prirodnom rijetkošću te postaje općenarodnom imovinom. Osnivanjem Republičkog zavoda za zaštitu prirode proglašen je spomenikom vrtne arhitekture – arboretumom 1961. godine. Dvorac Opeka smješten unutar Arboretuma nalazi se 18 km zapadno od Varaždina u mjestu Marčan. U svom izvornom obliku bio je podignut kao barokni trokrilni dvorac da bi kasnije doživio brojne preinake, osobito u doba historicizma u drugoj polovici 19.stoljeća. Dvorac je prvotno građen u 17. stoljeću, a kao prvi vlasnici se spominju grofovi Keglević, prema natpisu na ulazu u dvorac. U 18. st. dvorac pripada vlastelinskoj obitelji Drašković, a kasnije od sredine 19.st. do kraja Drugog svjetskog rata obitelji Bombelles, zaslužnoj kako za definitivno oblikovanje dvorca tako i samog perivoja – Arboretuma.
 
Program „Arboretum Opeka u Marčanu – flora i fauna“ priredio je niz aktivnosti na kojima su sudjelovali zainteresirani građani, djeca predškolskog uzrasta te učenici i profesori Srednje škole „Arboretum Opeka“ iz Marčana. Nakon kratkog uvodnog izlaganja o manifestaciji „Susret u vrtovima“ te ovogodišnjoj temi manifestacije – životinje u vrtovima, pročelnica Konzervatorskog odjela u Varaždinu dr. sc. Vesna Pascuttini-Juraga govorila je o povijesti i značaju Arboretuma Opeka i Dvorca Opeka. Ravnateljica Srednje škole Arboretuma Opeka, gđa. Tršinski, dr. vet., provela je zainteresirane kroz arboretum, dok su učenici srednje škole predstavili plakate koje su izradili na satu biologije te powerpoint prezentaciju o životinjama u Arboretumu Opeka, kao i hotele za kukce koje izrađuju u sklopu svoje zadruge. Također je u Tradicijskoj viničkoj kući održana radionica na kojoj su djeca iz dječjeg vrtića „Sreća“ iz Marčana crtala životinje koje su vidjeli u Arboretumu Opeka. Sudjelovanjem u ovoj manifestaciji djeca i mladi postali su svjesni važnosti očuvanja prirodne i kulturne baštine koja ih okružuje.


 

 >>>Fotogalerija
Manifestaciju već tradicionalno od 2003. godine organizira francusko Ministarstvo kulture tijekom lipnja kada se u cijeloj Francuskoj za javnost otvaraju razni privatni i javni vrtovi, parkovi i perivoji, a od 2018. godine, u okviru obilježavanja Europske godine kulturne baštine, vrtovi i parkovi diljem Europe.

Više o manifestaciji možete pročitati na web stranici: 
https://rendezvousauxjardins.culture.gouv.fr/

>>> La faune au jardinvideo

Pisane vijesti