Održan seminar u povodu Dana Europe

  • Slika

U povodu Dana Europe, 9. svibnja 2020. godine, ministrica kulture Nina Obuljen Koržinek sudjelovala je na mrežnom seminaru u suorganizaciji Europe Nostre i Europeane, uz podršku Europskog saveza za baštinu.

Na seminaru su uz ministricu kulture Ninu Obuljen Koržinek sudjelovali i povjerenica Europske komisije za inovacije, istraživanje, kulturu, obrazovanje i mlade Mariya Gabriel, predsjedateljica Odbora za kulturu i obrazovanje Europskog parlamenta Sabine Verheyen, predsjednik Europskog gospodarskog i socijalnog odbora Luca Jahier, predsjednica Odbora za socijalnu politiku, istraživanja i kulturu Europskog odbora regija Anna Karjalainen, izvršni predsjednik Europe Nostre Hermann Parzinger, glavna tajnica Europe Nostre Sneška Quaedvlieg-Mihailović, izvršni direktor Zaklade Europeana Harry Verwayen te autor i novinar Stéphane Bern.
 
Tema rasprave bila je kriza uzrokovan pandemijom COVID-19, utjecaj na kulturnu baštinu, ali i rasprava o perspektivama oporavka, o potrebama daljnjeg djelovanja i definiranja politika na europskoj razini. 
Ministrica kulture naglasila je da je ova kriza pogodila sve razine društva, a posebno snažne posljedice je ostavila na kulturni i kreativni sektor, uključujući i kulturnu baštinu. Podsjetila je na brojne aktivnosti koje su provedene za vrijeme Europske godine kulturne baštine u 2018. godini, ali i napomenula da je upravljanje rizicima u kulturnoj baštini bila jedna od glavnih tema hrvatskog predsjedanja Vijećem Europske unije u području kulture, koja je nakon razornog potresa koji je pogodio Zagreb dobila sasvim novi značaj.   
 
Naglasila je da je na nacionalnoj razini usvojen niz mjera za ublažavanje negativnih posljedica pandemije, ali i da je hrvatsko predsjedništvo Vijeća Europske unije bilo u kontaktu sa državama članicama Europe unije, međunarodnim organizacijama i profesionalnim udruženjima kako bi dobili bolji pregled situacije, poteškoća i mjera pomoći na europskoj razini. U tom pogledu, ministri kulture su 30. travnja 2020. godine potpisali Deklaraciju o potrebi donošenja ambicioznog i održivog odgovora, kao i brzog, efikasnog i fleksibilnog djelovanja kako bi se omogućio oporavak kulturnog i kreativnog sektora. Ministrica je najavila održavanje sastanka Vijeća ministara 19. svibnja na kojem će se više raspravljati o prilagodbama sustava potpora i kulturnih politika u post-COVID razdoblju na EU i nacionalnim razinama.
 
Sudionici današnje rasprave dali su podršku Zajedničkoj izjavi u povodu Dana Europe koju su pripremile organizacije članice Europske baštinske alijanse koja ima za cilj ima postaviti kulturnu baštinu u središte oporavka i oživljavanja Europe. 
 


Pisane vijesti