Odgovor Ministarstva kulture i medija na netočne informacije koje u javnosti iznosi ravnatelj Zaklade „Čujem, vjerujem, vidim“

Slijedom teza koje je u javnosti iznio gospodin Mirko Hrkač, upravitelj Zaklade „Čujem, vjerujem, vidim“ iznosimo činjenice i podatke kako bismo ukazali na namjerno dezinformiranje medija i javnosti. Posebno je pri tome nehumano što se gospodin Hrkač kao osoba s invaliditetom koristi posebnim potrebama slijepih i slabovidnih osoba kojima programi ove Zaklade već godinama, zbog zastarjelosti tehnologije i nedostatka inventivnosti ne pružaju potrebnu razinu kvalitete.

Ministarstvo kulture i medija je pri tome višekratno izlazilo u susret i imalo razumijevanje prema gospodinu Hrkaču i radu njegove Zaklade. Unatoč negativnoj ocjeni povjerenstva zbog loše kvalitete prijedloga i problema s realizacijom do sad financiranih projekata, program „Zaklade Čujem, vjerujem, vidim“ ipak je i ove godine sufinanciran s 80 tisuća kuna putem Javnog poziva za pristup i dostupnost kulturnog sadržaja osobama s invaliditetom, mladima i djeci s teškoćama u razvoju. Do ove godine, kroz program potpore izdavanju knjiga njegovoj Zakladi Ministarstvo je godišnje dodjeljivalo oko 100 tisuća kuna za 60 do 100 novih naslova u daisy formatu. Stoga nije istina da su ove godine sredstva manja za 40% nego za 20% u odnosu na prošlu godinu, s upozorenjem da je Zaklada za isti odobreni iznos sredstava svake godine smanjivala broj naslova. Prema navodu gospodina Hrkača koji je iznio u Kabinetu ministrice, taj isti program je sufinanciran i sredstvima grada Zagreba u iznosu od 150 tisuća kuna.

Netočno je da je prijava „Zaklade Čujem, vjerujem, vidim“ dostavljena na Poziv za financiranje javnih potreba u kulturi za programe potpore izdavanju knjiga zagubljena, a nije niti odbijena premda nije udovoljavala formalnim uvjetima natječaja. S obzirom na poseban angažman vezan za potrebe korisnika s posebnim potrebama, državni tajnik Ivica Poljičak obavijestio je gospodina Hrkača da se prijava njegove Zaklade očekuje na posebnom, 2020. godine prvi put pokrenutom Javnom pozivu za pristup i dostupnost kulturnog sadržaja osobama s invaliditetom, mladima i djeci s teškoćama u razvoju. Činjenica je da je prošle godine Zaklada odbijena na Pozivu za predlaganje programa koji omogućuju pristup i dostupnost kulturnih sadržaja za osobe s invaliditetom i djecu i mlade s poteškoćama u razvoju jer je prijavio gotovo identičan program za koji je već dobio sredstva Ministarstva za tu godinu na potpori za izdavanje knjiga u iznosu od 100 tisuća kuna.
 
Ponavljamo kako Ministarstvo kulture i medija podupire djelovanje Zaklade „Čujem, vjerujem, vidim", što se očituje kontinuiranim financiranjem programa prijavljenih na javne pozive Ministarstva. Tijekom desetak godina ukupno je Zakladi „Čujem, vjerujem, vidim“ za potporu za izdavanje knjiga dodijeljeno 856.000,00 kn, a za otkup knjiga 171.410,00 kn što ukupno iznosi 1.027.410,00 kn.

Vezano za primjedbe Zaklade oko financiranja troškova hladnog pogona, honorara i udjela u plaći suradnika, Ministarstvo je više puta Zakladu uputilo da se prijave na druge natječaje kao što su Zaklada za razvoj civilnog društva ili Ured za udruge ili na posebne natječaje financirane sredstvima Europskog socijalnog fonda koji su namijenjeni jačanju kapaciteta korisnika potpore i koji osiguravaju stabilno financiranje fiksnih troškova. Na žalost, gospodin Hrkač je takve prijedloge uvijek odbijao inzistirajući isključivo na potpori Ministarstva kulture i medija.
 
Kako bismo opovrgli tezu da će zbog ove odluke Ministarstva slijepe i slabovidne osobe ostati bez literature, naglašavamo da Ministarstvo redovito financira Hrvatsku knjižnicu za slijepe s oko 3 i pol milijuna kuna svake godine iz čega se financiraju knjige prilagođene slijepim i slabovidnim osobama.

Gotovo 4 milijuna kuna, prošle i ove godine dodijeljeno je najkvalitetnijim programima prijavljenima upravo na Pozivu za predlaganje programa koji omogućuju pristup i dostupnost kulturnih sadržaja za osobe s invaliditetom i djecu i mlade s poteškoćama u razvoju. Stoga je iznimno nepravedno prozivati Ministarstvo za nebrigu prema potrebama slijepih i slabovidnih osoba.
 

Pisane vijesti