Obustava naplate spomeničke rente kao mjera za pomoć gospodarstvu

Hrvatski sabor usvojio je u četvrtak, 19. ožujka 2020. godine, Zakon o dopuni Zakona o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara na prijedlog Vlade Republike Hrvatske.

Ovim Zakonom propisuje se da se plaćanje spomeničke rente može za fizičke i pravne osobe koji su obveznici spomeničke rente privremeno obustaviti kada nastupe posebne okolnosti koje podrazumijevaju događaj ili određeno stanje koje se nije moglo predvidjeti i na koje se nije moglo utjecati, a koje ugrožava život i zdravlje građana, imovinu veće vrijednosti, znatno narušava okoliš, narušava gospodarsku aktivnost ili uzrokuje znatnu gospodarsku štetu.
 
Plaćanje spomeničke rente za obveznike, fizičke i pravne osobe, može se privremeno obustaviti za vrijeme dok traju posebne okolnosti kako je prethodno navedeno, što znači da se u određenom razdoblju dok traju posebne okolnosti neće utvrđivati niti naplaćivati spomenička renta tj. u tom razdoblju ne nastaje obveza plaćanja spomeničke rente.
 
Ovo je mjera usmjerena na rasterećenje gospodarskih subjekata koji su obuhvaćeni obvezom plaćanja spomeničke rente, a Ministarstvo kulture priprema i niz drugih mjera kojima će se ublažiti negativni učinci za područje djelatnosti u kulturi.
 
Sve informacije o razradi i operacionalizaciji usvojenih mjera, kao i o daljnjim mjerama  koje će se donositi kako bi se ublažili negativni učinci epidemije pravovremeno će se objavljivati na mrežnim stranicama Ministarstva kulture i na društvenim mrežama.

Pisane vijesti