Objavljujemo i rezultate za programe vizualnih umjetnosti te programe interdisciplinarnih i novih umjetničkih i kulturnih praksi u 2024. godini


Foto: Korisnici programskih sredstava Ministarstva kulture i medija Republike Hrvatske

 

1. Rezultati za programe vizualnih umjetnosti

Na Javni poziv za predlaganje javnih potreba u kulturi Republike Hrvatske za 2024. godinu u programskoj djelatnosti vizualnih umjetnosti pristigle su ukupno 342 prijave, a za financiranje je odobreno 223 programa u iznosu od 835.045,00 eura (6.291.646,55 kuna). U odnosu na 2023. godinu, iznos je povećan za gotovo 20 %, što uz zadržavanje broja odobrenih programa, ukazuje na povećanje kvalitete i produkcije sadržaja vizualnih umjetnosti.


Pregled odobrenih i odbijenih programa dostupan je na poveznici.

Prijavljene programe razmatralo je i vrednovalo Kulturno vijeće za vizualne umjetnosti u sastavu: Viktor Popović, predsjednik i članovi Vanja Babić, Zoltan Novak, Snježana Pintarić i Valentina Radoš. Posebno su podržani programi koji pokazuju kontinuitet umjetničkog djelovanja i pridonose kulturnom razvitku u cjelini, programi koji imaju nacionalni karakter te pridonose decentralizaciji kulturnih aktivnosti, programi strukovnih udruženja te partnerski i suradnički programi.
S naglaskom na suvremeno umjetničko stvaralaštvo, bilježi se rast umjetničke produkcije na nacionalnoj razini te podizanje kvalitete postojećih centara umjetničke prakse uz jačanje organizacijskih i produkcijskih kapaciteta te uključivanje javnosti u proces vizualnog stvaralaštva. Slijedom kontinuiranog praćenja programske djelatnosti vizualnih umjetnosti uz sve specifičnosti i opseg područja, stavljen je poseban naglasak na dugoročno podizanje kvalitete i decentralizaciju kulturnih programa. Sustavno se potiče ideja komplementarnosti potpore programima uz diversifikaciju izvora financiranja s naglaskom na snažnije uključivanje jedinica lokalne samouprave kako bi se istodobno izbjeglo dvostruko financiranje iz istih (nacionalnih) izvora. S ciljem jačanja kreativnog područja u cjelini, dizanja razine umjetničke produkcije, uspostave mreže dugoročnih partnerstva te jačanje potpore kulturnim programima u manjim sredinama, primarni kriterij ostaje kvaliteta programa čija realizacija predstavlja značajan doprinos hrvatskoj sceni vizualnih umjetnosti, što ujedno omogućava vidljivost i dostupnost programa kulturno-umjetničkoj zajednici u cjelini.

Prikaz 1. Odobrena sredstva za programe vizualnih umjetnosti u 2024. i 2023. godini (EUR)


 

Slijedom prošlogodišnjeg redefiniranja potprogramskih djelatnosti u području vizualnih umjetnosti cjelogodišnji izložbeni programi u istom galerijskom prostoru obavezno su svoj program prijavljivali na jedinstvenoj prijavnici s namjerom da se izložbeni programi sagledaju kao cjelina u kreativnom i koncepcijskom smislu te da se omogući optimalno financiranje razmjerno kvaliteti realizacije.

U potprogramskoj djelatnosti manifestacija iz područja vizualnih umjetnosti podržan je niz programa koji kontinuirano obogaćuju prostor vizualnog djelovanja bilo na nacionalnoj ili lokalnoj razini kreirajući mrežu prepoznatljivosti, ali i uvođenja noviteta, uz zadržavanje kvalitete i uključivanje zajednice. 

Uz podršku edukativnim i rezidencijalnim programima nastoji se ukazati na važnost kontinuiranog razvoja umjetničke zajednice, kao i osobnog umjetničkog razvoja umjetnika te jačanje potpore istraživačkom umjetničkom procesu. Podržani su i programi lokalnog karaktera koji svojim dugogodišnjim djelovanjem potvrđuju važnost umjetničkog procesa na svim razinama.Prikaz 2. Raspodjela sredstava za programe vizualnih umjetnosti po potprogramskim djelatnostima u 2024. godini
 
Prigovor koji je potpisala osoba ovlaštena za zastupanje šalje se isključivo elektroničkom poštom na adresu: vizualne@min-kulture.hr.
Rok za podnošenje prigovora jest 8 dana. Prigovori se mogu podnositi od 31.12.2023. do 8.1.2024.
 
 

2. Rezultati Javnog poziva za programe interdisciplinarnih i novih umjetničkih i kulturnih praksi

 

Na Javni poziv za predlaganje javnih potreba u kulturi Republike Hrvatske za 2024. godinu u programskoj djelatnosti interdisciplinarnih i novih umjetničkih i kulturnih praksi pristigle su ukupno 502 prijave. Za financiranje u 2024. godini odobrena su 303 programa u  od 742.345,00 eura (5.593.198,40 kuna). Uz programe koji će se financirati u 2024. godini, nastavlja se i sufinanciranje odobrenog višegodišnjeg programa iz prethodne godine.


Pregled odobrenih i odbijenih programa dostupan je na poveznici.

Prijavljene programe razmatralo je i vrednovalo Kulturno vijeće za interdisciplinarne i nove umjetničke i kulturne prakse u sastavu: Branka Benčić, predsjednica i članovi Nina Križan, Martina Miholić, Martina Silić i Zlatko Vidačković.

Ministarstvo kulture i medija u 2024. godini putem programe interdisciplinarnih i novih umjetničkih i kulturnih praksi, a temeljem izmjena uvedenih u prethodnom ciklusu financiranja nastavlja kontinuirano poticati jačanje kreativnog polja u cjelini, dizanje razine umjetničkih produkcija, uz jačanje potpore kulturnim programima u manjim sredinama te poticanje uspostave mreže dugoročnih partnerstava koja će omogućiti široku dostupnost programa i održivost programa s naglaskom na osiguravanje pravične naknade svim dionicima u kulturno-umjetničkom procesu. Poseban naglasak stavljen je na decentralizaciju kulturnih programa i jače sudjelovanje lokalne zajednice u programskom i financijskom smislu, s idejom komplementarnosti potpore programima uz diversifikaciju izvora financiranja i poticaj da se jedinice lokalne samouprave snažnije uključe u sufinanciranje kulture. 

U programskom području interdisciplinarnih i novih umjetničkih i kulturnih praksi kriteriji za vrednovanje programa uključuju relevantnost i refleksivnost u odnosu na trenutne društvene pojave i suvremeni umjetnički kontekst, upotrebu novih i inovativnih jezika suvremene umjetnosti, primjenu novih tehnologija i teoretskih istraživanja u programu, interdisciplinarni/transdisciplinarni pristup u istraživanju i produkciji rada, a posebno se vrednuje distribucija programa i uspostava mreže dugoročnih partnerstava koja će omogućiti široku dostupnost programa. Suradnja s domaćim autorima i umjetnicima te decentralizacija programa uz vrednovanje njegovog značaja za lokalnu zajednicu u tome su smislu posebno važni kriteriji za cjelovito vrednovanje svakog od predloženih programa.

Prateći razvoj pojedinih segmenata kulturnog djelovanja, ali i nastojeći formalno objediniti pojedina područja kulturnog izraza u programskom i financijskom smislu, u prošloj su godini programi suvremenog cirkusa pripojeni programskoj djelatnosti izvedbenih umjetnosti, a programi rock glazbe programskoj djelatnosti glazbene umjetnosti, dok su cjelogodišnji galerijski programi upućeni na prijavu u programskoj djelatnosti vizualnih umjetnosti

 

Raspodjela sredstava za programe interdisciplinarnih i novih umjetničkih i kulturnih praksi po potprogramskim djelatnostima u 2024. godini


 
Prigovor koji je potpisala osoba ovlaštena za zastupanje šalje se isključivo elektroničkom poštom na adresu: interdisciplinarne@min-kulture.hr.

Rok za podnošenje prigovora jest 8 dana. Prigovori se mogu podnositi od 31.12.2023. do 8.1.2024.

 
 

Pisane vijesti