Potpora projektima književnih prijevoda

Potpora projektima književnih prijevoda 

U skladu s ciljevima i prioritetima programa Kreativna Europa navedenima u prijedlogu Uredbe  koju je usvojio Europski parlament te posebnim ciljevima i prioritetima za projekte književnih prijevoda navedenima u Vodiču za prijave, u okviru projekata književnih prijevoda postojat će dvije kategorije projekata:
  1. Dvogodišnji projekti

       2.   Partnerski sporazum
 

Ono što je bitno drugačije u odnosu na dosadašnji program Kultura jest da će sada biti prihvatljivi troškovi prijevoda, tiska i promocije književnih djela te će Europska unija sufinancirati najviše 50% ukupne vrijednosti projekta (ukinuto je sufinanciranje po jedinstvenoj stopi) koji se sastoji od navedenih aktivnosti u koje je moguće uključiti i digitalne alate za promociju kao i gostovanje autora na različitim sajmovima i književnim festivalima.

Dvogodišnji projekti obuhvaćat će 3 do 10 književnih djela beletristike s najvišim iznosom potpore od 100.000,00 eura koji predstavlja do 50% ukupnog proračuna projekta.

Partnerski sporazum je vrsta projekta u kojem nakladnička kuća potpisuje sporazum s Europskom komisijom na 3 odnosno 4 uzastopne godine. U toj je kategoriji moguće za svaku godinu za prijevod prijaviti skup od najmanje 5 do najviše 10 književnih djela beletristike s najvišim traženim iznosom od 100.000,00 eura po godini, a što predstavlja najviše 50% ukupnog proračuna za prijevod svih djela po godini. Ovi projekti uključuju i akcijski plan za cijeli period trajanja projekta.

Prijavitelji mogu biti izdavačke kuće koje imaju registrirano sjedište najmanje 2 godine u jednoj od zemalja koje sudjeluju u Programu (zemlje članice EU, zemlje pristupnice, kandidatkinje i potencijalne kandidatkinje za članstvo u EU te pod posebnim uvjetima potpisivanja međusobnog ugovora zemlje Europskog ekonomskog prostora, Švicarska te zemlje obuhvaćene Europskom politikom susjedskih odnosa (European Neighbourhood Policy). Dozvoljeni izvorni i ciljani jezici prijevoda su službeni jezici zemalja koje sudjeluju u Programu, te latinski i starogrčki. Prihvatljivi su troškovi prijevoda i objave beletristike (romani, kratke priče, drame, poezija, stripovi i dječja beletristika) koja je ranije objavljena te troškovi promocije (posebna događanja, digitalna promocija i sl.)

Rok za prijavu projekata je 12. ožujka 2014. dok će rezultati biti objavljeni u kolovozu iste godine. Početak provedbe mora biti u periodu između rujna i prosinca 2014 godine.

Kriteriji na temelju kojih će se vrednovati prijavljeni projekti su relevantnost (najviše 40 bodova), kvaliteta predloženog sadržaja i aktivnosti (najviše 25 bodova) te promocija i komunikacija (najviše 25 bodova).

Vodič za prijavu i prijavnice možete naći ovdje