Potpora europskim projektima suradnje

Potpora europskim projektima suradnje    

U skladu s ciljevima i prioritetima programa Kreativna Europa navedenima u prijedlogu Uredbe koju je usvojio Europski parlament te posebnim ciljevima i prioritetima za projekte europske suradnje navedenima u Vodiču za prijave postojat će dvije kategorije projekata:

1. Manji projekti suradnje

2. Veći projekti suradnje

Manji projekti uključuju kao i do sada najmanje tri organizacije iz tri različite zemlje članice Programa (vodeći partner i najmanje dva suorganizatora) i najvišu moguću potporu Europske unije za projekt u iznosu od 200.000,00 eura odnosno najviše 60% ukupne vrijednosti projekta. Veći projekti okupljaju najmanje šest organizacija iz šest različitih zemalja članica Programa (vodeći partner i najmanje pet suorganizatora), a najviši iznos potpore Europske unije iznosi 2.000.000,00 eura odnosno 50% ukupne vrijednosti projekta. Preostali iznos vrijednosti projekta partneri su obavezni zajednički osigurati.

Za razliku od dosadašnjih projekata programa Kultura – NE postoji donja granica sufinanciranja projekata odnosno najmanji iznos potpore koji je moguće tražiti od EU te je vremensko trajanje projekata određeno na najviše 48 mjeseci za obje kategorije projekata.

Rok za prijavu projekata je 5. ožujka 2014., rezultati će biti objavljeni u kolovozu 2014., a početak provedbe manjih projekata mora biti u periodu između rujna i prosinca 2014. dok je za veće projekte to period od listopada do prosinca 2014. godine.

Sudjelovanje u projektima je otvoreno za sve zemlje članice EU, zemlje pristupnice, kandidatkinje i potencijalne kandidatkinje za članstvo u EU te pod posebnim uvjetima potpisivanja međusobnog ugovora zemljama Europskog ekonomskog prostora, Švicarskoj te zemljama obuhvaćenima Europskom politikom susjedskih odnosa (European Neighbourhood Policy).

Prijaviti se smiju isključivo pravne osobe koje imaju djelatnost u području kulture i kao pravni entitet postoje najmanje dvije godine od roka za podnošenje prijava.

Kriteriji na temelju kojih će se vrednovati prijavljeni projekti su relevantnost (najviše 35 bodova), kvaliteta predloženog sadržaja i aktivnosti (najviše 25 bodova), komunikacija i diseminacija (najviše 20 bodova) i kvaliteta partnerstva (najviše 20 bodova).

Vodič za prijavu i prijavnice možete naći ovdje.