Potpora europskim platformama

Potpora europskim platformama

U skladu s ciljevima i prioritetima programa Kreativna Europa navedenima u prijedlogu Uredbe  koju je usvojio Europski parlament te posebnim ciljevima i prioritetima za projekte europskih platformi navedenima u Vodiču za prijave  europske platforme okupljaju kulturne i kreativne organizacije te pružaju potporu europskim umjetnicima i stvaraocima, posebno mladim talentima putem izvornog europskog programa.

Europske platforme okupljaju  jednu kulturnu organizaciju u svojstvu vodećeg partnera odnosno koordinatora platforme te najmanje 10 različitih organizacija iz 10 različitih zemalja. Kod platformi je obavezno višegodišnje potpisivanje partnerskog sporazuma s Europskom komisijom za potporu koja iznosi najviše 500.000,00 eura za jednu godinu.

Rok za prijavu prvog trogodišnjeg partnerstva je 19. ožujka 2014. godine, a prijavitelji mogu biti kulturne organizacije koje imaju registrirano sjedište u jednoj od zemalja koje sudjeluju u Programu i to najmanje dvije godine od roka za podnošenje prijava. Sudjelovati mogu zemlje članice EU, zemlje pristupnice, kandidatkinje i potencijalne kandidatkinje za članstvo u EU te pod posebnim uvjetima potpisivanja međusobnog ugovora zemlje Europskog ekonomskog prostora, Švicarska te zemlje obuhvaćene Europskom politikom susjedskih odnosa (European Neighbourhood Policy).

Obavijest o rezultatima izbora uslijedit će u rujnu 2014. godine nakon čega slijedi potpisivanje Okvirnog partnerskog sporazuma (listopad/studeni), a aktivnosti u okviru rada platforme moraju započeti između listopada i prosinca 2014. godine.

Kriteriji na temelju kojih će se vrednovati predloženi projekti odnosno platforme su relevantnost (najviše 25 bodova), kvaliteta predloženog sadržaja i aktivnosti (najviše 25 bodova), komunikacija i diseminacija (najviše 30 bodova) i kvaliteta platforme (najviše 20 bodova).

Vodič za prijavu i prijavnice možete naći ovdje