Potpora europskim mrežama

Potpora europskim mrežama

U skladu s ciljevima i prioritetima programa Kreativna Europa navedenima u prijedlogu Uredbe  koju je usvojio Europski parlament te posebnim ciljevima i prioritetima za projekte europskih mreža navedenima u Vodiču za prijave  europske mreže čine strukturirane grupe organizacija koje djeluju transnacionalno, prilagođavaju se promjenama, promiču kulturnu i jezičnu raznolikost te jačaju konkurentnost kulturnog i kreativnog sektora.

Mreže koje se prijavljuju moraju se sastojati od najmanje 15 članova organizacija (pravnih osoba)  osnovanih u najmanje 10 različitih zemalja koje sudjeluju u Programu (zemlje članice EU, zemlje pristupnice, kandidatkinje i potencijalne kandidatkinje za članstvo u EU te pod posebnim uvjetima potpisivanja međusobnog ugovora zemlje Europskog ekonomskog prostora, Švicarska te zemlje obuhvaćene Europskom politikom susjedskih odnosa - European Neighbourghood Policy).

Najduže trajanje projekta je 3 godine za prijavitelje u 2014., te 4 godine za prijavitelje u 2017. godini. Mreža potpisuje partnerski sporazum s Europskom komisijom na temelju kojega je najveća potpora koju može dobiti 250.000,00 eura  po jednoj godini što ne smije biti više od 80% ukupnog proračuna.

Rok za prijavu je 19. ožujka 2014. g. dok će informacije o rezultatima izaći u kolovozu 2014., a aktivnosti u okviru rada mreže moraju početi između rujna i prosinca 2014. godine.

Kriteriji na temelju kojih će se vrednovati prijavljene mreže su relevantnost (najviše 30 bodova), kvaliteta predloženog sadržaja i aktivnosti (najviše 25 bodova), komunikacija i diseminacija (najviše 15 bodova) i kvaliteta mreže (najviše 30 bodova).
 
Vodič za prijavu i prijavnice možete naći ovdje