Objavljeni rezultati Poziva za financiranje javnih potreba u kulturi Republike Hrvatske za programe književnih manifestacija

26. 02 2021. – Na početku 2021. Godine čitanja objavljeni su rezultati programa književno-nakladničke, knjižarske djelatnosti i knjižnične djelatnosti čija je realizacija u manjoj mjeri onemogućena novonastalim uvjetima pandemije.

Unatoč pandemiji organizatori književnih manifestacija i tijekom protekle, a i u svojim planovima za 2021. godinu, pronalaze načine za održavanje književnih manifestacija, festivala, tribina i drugih programa. Ministarstvo kulture i medija redovito sufinancira književne manifestacije koje se kontinuirano održavaju, kao i nove inicijative, koje obogaćuju javni i kulturni život u Hrvatskoj.

U okviru Poziva za financiranje javnih potreba u kulturi Republike Hrvatske za programe književnih manifestacija zaprimljeno je 217 prijava. Od toga će se sufinancirati 146 programa u ukupnom iznosu od 3.863.700,00 kn.

U Godini čitanja od posebne su važnosti one manifestacije koje su zbog pandemije iznašle nove mogućnosti promoviranja sadržaja čitateljskoj publici. S istim razlogom namjenska su sredstva ponajprije usmjerena na programe koji se održavaju u nacionalnim okvirima i u prilagođenim uvjetima, u usporedbi s ranijim godinama kad se kroz ovaj segment financirala i promidžba hrvatske knjige u inozemstvu te nacionalni nastupi na inozemnim sajmovima knjiga.

Od posebnog su prioriteta manifestacije posvećene problematici suvremene hrvatske i svjetske književnosti koje uz festivalska događanja obuhvaćaju i tradicionalne manifestacije (Goranovo proljeće, Knjiga Mediterana, Galovićeva jesen, Kaj v Zelini i druge). Važan segment sufinanciranja predstavljaju i književne nagrade koje se također redovno financiraju. Od nagrada mogu se izdvojiti nagrada Grigor Vitez, nagrada Ksaver Šandor Gjalski, nagrade Dana hrvatske knjige – Davidias, Judita i Slavić i druge.

Ministarstvo je do sada objavilo rezultate potpore izdavanju časopisa i elektroničkih publikacija u ukupnom iznosu od 3,859.500,00 kuna, potpore izdavanju knjiga u iznosu od 8.078.000,00 kuna, za organizaciju književnih programa u okviru knjižarske djelatnosti iznos od 160.000,00 kuna. Za programsko područje knjižnične djelatnosti za akcije i manifestacije u knjižničnoj djelatnosti odobreno je 566.700,00 kuna, za nabavu knjižne i neknjižne građe 16,119.500,00 kuna i za razvojne programe (radionice, seminari  i stručno usavršavanje knjižničara 593.000,00 kuna.

 
Rezultati Poziva za financiranje
javnih potreba u kulturi 
Republike Hrvatske
za programe 
književnih manifestacija

 

Pisane vijesti