Objavljen poziv za ostvarivanje Potpora za Europske projekte suradnje u 2021. godini

8. lipnja 2021. - Izvršna agencija za obrazovanje i kulturu (EACEA) objavila je poziv za ostvarivanje Potpora za Europske projekte suradnje u 2021. godini, nakon što je Europska komisija 26. svibnja 2021. službeno objavila početak novog programa za potporu europskim kulturnim i kreativnim sektorima.


Cilj poziva je osigurati bolji pristup europskoj kulturi i umjetničkim djelima te promovirati inovacije i kreativnost, a njime će se podržati Europski projekti suradnje s početkom provedbe u 2021. godini.

Potpora za Europske projekte suradnje odnosi se na transnacionalne projekte koji uključuju kulturne i kreativne organizacije iz različitih zemalja koje sudjeluju u Programu. Kroz ovaj će se Poziv kulturnim organizacijama svih veličina pružiti mogućnost koprodukcije, suradnje, eksperimentiranja, inovacija, mobilnosti i razmjene znanja i iskustava.
 
Projekti mogu obuhvaćati jedan ili više kulturnih i kreativnih sektora te mogu biti interdisciplinarni.

Projektni prijedlozi mogu se baviti jednim (najviše dva) od navedenih prioriteta:

1) razvoj publike
2) socijalna inkluzija
3) održivost
4) nova tehnologija
5) međunarodna dimenzija
6) posebni sektorski prioritet (područje knjige, glazbe, arhitekture, kulturne baštine)
 
Za ovaj Poziv na dostavu prijedloga osigurana su sredstva u ukupnom iznosu 60.942.906 eura, pri čemu maksimalan iznos potpore po projektu iznosi:

  • EUR 200.000 – 80% ukupnog budžeta – za manje projekte suradnje (COOP1)
  • EUR 1.000.000 – 70% ukupnog budžeta – za srednje projekte suradnje (COOP2)
  • EUR 2.000.000 – 60% ukupnog budžeta – za veće projekte suradnje (COOP3)

Ovim Pozivom Izvršna agencija predviđa sufinanciranje oko 130 projektnih prijedloga i zadržava pravo ne dodijeliti sva osigurana sredstva.
 
Prijedlozi se podnose u ime partnerskih konzorcija u sastavu:
 
  • najmanje tri organizacije iz tri različite države koje sudjeluju u potprogramu Kultura – za manje projekte suradnje (COOP1)
  • najmanje pet organizacija iz pet različitih država koje sudjeluju u potprogramu Kultura – za srednje projekte suradnje (COOP2)
  • najmanje deset organizacija iz deset različitih država koje sudjeluju u potprogramu Kultura – za veće projekte suradnje (COOP3)

U projektima mogu sudjelovati pravne osobe (privatne i javne), ali i tijela nacionalne, regionalne i lokalne vlasti čija osnovna djelatnost pripada djelokrugu kulture, pri čemu vodeći partner mora biti u mogućnosti potkrijepiti svoju pravnu osobnost (istoga imena i statusa) za razdoblje od protekle dvije godine.
 
Projektni prijedlozi se ocjenjuju prema 4 osnovne kategorije, pri čemu je obavezni bodovni prag 70/100:
 
  • relevantnost u odnosu na prioritete : max 30 bodova
  • kvaliteta sadržaja i aktivnosti: max 30 bodova
  • vođenje projekta: max 20 bodova
  • diseminacija: max 20 bodova

 
Rok za prijave je 7. rujna 2021. godine do 17:00 sati.

Upute za prijavu te obrasci i dokumenti koje je obavezno priložiti dostupni su:
COOP1 ovdje.
COOP2 ovdje.
COOP3 ovdje.


 


Desk Kreativne Europe – ured Kultura će uz objavu natječaja u okviru novog programa Kreativna Europa 2021. – 2027. provoditi informativne radionice. Pozivamo zainteresirane da redovito prate njihove stranice:  Pisane vijesti