Objavljen novi Pravilnik o sufinanciranju projekata odobrenih u okviru programa Europske unije Kreativna Europa – potprogram Kultura (2021. - 2027.)Na temelju članka 10.a Zakona o financiranju javnih potreba u kulturi (»Narodne novine«, broj 47/90, 27/93 i 38/09) Ministarstvo kulture i medija objavilo je novi Pravilnik o sufinanciranju projekata odobrenih u okviru programa Europske unije Kreativna Europa – potprogram Kultura za novo programsko razdoblje prema kojemu će se sufinancirati odobreni projekti u kojima sudjeluju hrvatske organizacije. 

Nakon provedenog javnog savjetovanja sa zainteresiranom javnošću o prijedlogu Pravilnika, analize pristiglih komentara te objave završnog izvješća Ministarstvo kulture i medija donijelo je novi Pravilnik koji na snagu stupa 24. prosinca 2021. godine.

Ovim Pravilnikom određuju se kriteriji i postupak prema kojima Ministarstvo kulture i medija sufinancira sudjelovanje hrvatskih organizacija u projektima koji su prethodno odobreni u natječajnim kategorijama potprograma Kultura. Potpora hrvatskim projektnim partnerima koji su zadovoljili uvjete definirane Pravilnikom dodjeljuje se na godišnjoj razini.

U posljednjih petnaest godina Ministarstvo kulture i medija izdvojilo je nešto više od 13.5 milijuna kuna za sufinanciranje hrvatskih kulturnih organizacija koje su kao vodeći partneri ili partneri uspješno sudjelovale u programu Europske unije Kultura (2007. – 2013.) odnosno Kreativna Europa (2014. – 2021.).
 

Pisane vijesti