Objavljen Javni poziv za predlaganje javnih potreba u kulturi Republike Hrvatske za 2023. godinu

Slika /slike/banneri/MKM logo 750x500.jpg

12. rujna 2022. - Ministarstvo kulture i medija objavljuje Javni poziv za predlaganje javnih potreba u kulturi Republike Hrvatske za 2023. godinu.

Prijave se podnose u razdoblju od 12. rujna do 12. listopada 2022. godine do 17 sati.

Iznimno od prethodno navedenog roka, prijave programa koji se odnose na područja zaštite i očuvanja kopnene i podvodne arheološke baštine, nepokretnih, pokretnih i nematerijalnih kulturnih dobara podnose se u razdoblju od 26. rujna do 26. listopada 2022. godine do 17 sati.
 
Također, zbog posebne dinamike planiranja, prijedlozi programa koji se odnose na međunarodnu kulturnu suradnju u 2023. godini prijavljuju se u dva (2) roka: od 12. rujna do 12. listopada 2022. godine te od 17. travnja do 17. svibnja 2023. godine.
 
Sredstva iz proračuna Republike Hrvatske osigurana za financiranje javnih potreba u kulturi namijenjena su potpori programima i projektima, aktivnostima i manifestacijama u kulturi od interesa za Republiku Hrvatsku.
 
Pravo podnošenja programa na temelju Poziva imaju ustanove u kulturi, umjetničke organizacije, umjetnici, udruge, druge fizičke i pravne osobe te jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave u područjima muzejske i knjižnične djelatnosti, izdavanja knjiga, objavljivanja prijevoda djela hrvatskih autora kod inozemnih nakladnika, izdavanja časopisa i periodičkih elektroničkih publikacija, monografija iz područja kulture i umjetnosti, književnih manifestacija, književnih programa u okviru knjižarske djelatnosti, dramske i plesne umjetnosti te izvedbenih umjetnosti, glazbe i glazbeno-scenske umjetnosti, vizualnih umjetnosti, interdisciplinarnih i novih umjetničkih i kulturnih praksi, kulturno-umjetničkog amaterizma (glazbenog i folklornog), međunarodne kulturne suradnje, redovne djelatnosti udruga u kulturi, gradnje, rekonstrukcije i opremanja kulturne infrastrukture, zaštite i očuvanja kopnene arheološke baštine, zaštite i očuvanja podvodne arheološke baštine, zaštite i očuvanja nepokretnih kulturnih dobara, zaštite i očuvanja pokretnih kulturnih dobara te zaštite i očuvanja nematerijalnih kulturnih dobara.
 
U procesu vrednovanja prijavljenih programa i projekata posebna pozornost bit će posvećena ispunjavanju osnovnih prioriteta i ciljeva kulturnog razvitka: jačanju suvremenog umjetničkog stvaralaštva i produkcije te njezino pozicioniranje u odnosu na europski kontekst, poticanju mobilnosti i međukulturnog dijaloga, razvijanju dugoročnih partnerskih suradnji, stručnoj utemeljenost i visokoj razini kvalitete, uključenosti lokalne zajednice, osiguranju temeljne kulturne infrastrukture, zaštiti, očuvanju i održivom upravljanju kulturnom baštinom, ekonomičnosti te kontinuitetu u djelovanju predlagatelja programa i projekata.
 
Prioriteti i ciljevi svakog pojedinog kulturnog i umjetničkog područja definirani su u uvjetima Poziva s uputama za predlagatelje sastavnom dijelu ovog Poziva koji su dostupni za preuzimanje na sljedećoj poveznici: https://min-kulture.gov.hr/?id=22773.
 
Prijave se podnose elektroničkim putem, ispunjavanjem i predajom odgovarajućih e-obrazaca (za svako programsko područje posebna e-prijavnica te za međunarodnu kulturnu suradnju za svaku zemlju posebna e-prijavnica): https://e-prijavnice.min-kulture.hr/e-pisarnica.
 
Kulturna vijeća, vijeća osnovana po posebnim zakonima, odnosno povjerenstva za pojedine djelatnosti i područja umjetničkog i kulturnog stvaralaštva, stručno vrednuju i ocjenjuju programe i projekte prijavljene na ovaj Javni poziv slijedeći opće prioritete i ciljeve Javnog poziva kao i specifičnosti svakog područja umjetničkog i kulturnog djelovanja. Na temelju prijedloga vijeća, odnosno povjerenstava, Ministarstvo kulture i medija donosi odluku o dodjeli financijskih sredstava s popisom odobrenih i odbijenih programa, koji će biti objavljeni na mrežnim stranicama Ministarstva kulture i medija.

>>> Javni poziv za predlaganje javnih potreba u kulturi Republike Hrvatske za 2023. godinu


 

Pisane vijesti | Javne financije | Društvo i zajednica