Objava rezultata za programe muzejske djelatnosti u 2024. godini29. prosinca 2023. - Na Javni poziv za predlaganje javnih potreba u kulturi Republike Hrvatske za 2024. godinu za programe muzejske djelatnost pristiglo je ukupno 315 prijava, a za financiranje je odobreno 268 programa u iznosu od 1.099.059,00 eura (8.280.860,04 kuna). U odnosu na 2023. godinu, iznos sredstava za programe muzejske djelatnosti povećan za 23,8 %.

 
Pregled odobrenih i odbijenih programa dostupan je na poveznici.
 
Putem Javnog poziva za predlaganje javnih potreba u kulturi Republike Hrvatske Ministarstvo kulture i medija kontinuirano podržava i sufinancira aktivnosti muzeja u očuvanju nacionalne baštine, njenoj dostupnosti u kulturne, obrazovne, stručne i znanstvene svrhe, profiliranju muzeja u interdisciplinarne ustanove koje kao generatori kulturnih događanja, doprinose razvoju društva na teritoriju cijele Republike Hrvatske.

Imajući u vidu koliko kvalitetne i raznovrsne muzejske programske aktivnosti doprinose podizanju razine kvalitete života u zajednici, njezinom razvoju u moderno, osviješteno, tolerantnije i uključivije društvo, Ministarstvo je za 2024. godinu povećalo iznos sredstava za sve programe muzejske djelatnosti za 23,8 % u odnosu na prethodnu 2023. godinu. To se povećanje odnosi na sve vrste muzejskih i muzeoloških programa i aktivnosti hrvatskih muzeja te strukovnih društava i udruženja.

Kroz šest podprogramskih aktivnosti podržat će se široki raspon aktivnosti nužnih za kontinuirani rad na muzejskim zbirkama, brigu o njihovoj zaštiti i dostupnosti u analognom i digitalnom okruženju. Posebna će se pozornost posvetiti razvoju publike prezentacijom muzejske građe i dokumentacije široj javnosti kroz niz obljetničkih, retrospektivnih, problematskih i studijskih izložbenih projekata te stručno-edukativnih aktivnosti.

Na Javni poziv za predlaganje javnih potreba u kulturi Republike Hravatske za 2024. godinu za programe muzejske djelatnost zaprimljeno je 315 prijava 111 prijavitelja. Prijavljene je  programe vrednovalo Hrvatsko muzejsko vijeće u sastavu: Darko Komšo, predsjednik te članovi Matea Brstilo Rešetar, dr. sc. Iris Biškupić Bašić, Branko Franceschi, dr. sc. Darko Babić, Hrvojka Božić i Maja Žebčević Matić.
 
Odobreno je sufinanciranje 268 programa muzejske djelatnosti u šest potprogramskih područja u iznosu od 1.099.059,00 eura (8.280.860,04 kuna). U najvećem broju su podržani cjelogodišnji izložbeni programi (82) i zaštita muzejske građe i dokumenatcije (73), zatim programi koji potiču razvoj publike organiziranjem stručnih i edukativnih programa (43), izdavanje stručnih publikacija i muzejskih izdanja (44). Analogna i virtualna dostupnost muzejske građe kroz stalne postave za sve kategorije posjetitelja, kontuinuirana je aktivnost hrvatskih muzeja koja treba odgovoriti suvremenim izazovima. Podržani su programi muzeja koji obuhvaćaju takve aktivnosti kroz podprogramsku djelatnost Osuvremenjivanju stalnih postava (16). Podprogramska aktivnost koja potiče suradnju među istim i srodnim institucijama i tako potiče stručni, istraživački i znanstveni rad među muzejskim djelatnicima, jača profesionalne veze u kulturi i ostvaruje prezentne projekte za užu i širu publiku, podržava se kroz podprogarmsku aktivnosti Međumuzejske i međuinstitucionalne suradnje (10).

Pregled odobrenih podprogramskih aktivnosti:
  • za Cjelogodišnji izložbeni program podržano je 82 prijava u iznosu od 542.130,00 eura 
  • za Međumuzejsku i međuinstitucionalnu suradnju podržano je 10 prijava u iznosu od 25.430,00 eura   
  • za Osuvremenjivanje stalnih postava podržano je 16 prijava u iznosu od 50.750,00 eura 
  • za Nakladništvo podržano je 44 programa u iznosu od 132.176,00 eura  
  • za Stručna događanja i edukativni programi podržano je 43 prijava u iznosu od 92.320,00 eura  
  • za Zaštitu muzejske građe i dokumentacije podržano je 73 programa u iznosu od 256.253,00 eura Raspodjela sredstava za programe muzejske djelatnosti po potprogramskim djelatnostima u 2024. godini
 
 

 
Prigovor koji je potpisala osoba ovlaštena za zastupanje šalje se isključivo elektroničkom poštom na adresu: muzejska@min-kulture.hr.

Rok za podnošenje prigovora je 8 dana. Prigovori se mogu podnositi od 9.1.2024. do 16.1.2024.

 
 

Pisane vijesti