Obilježen svečani početak programa Kreativna Europa (2021. – 2027.)

U organizaciji portugalskog predsjedništva Vijećem Europske unije i Europske komisije 17. i 18. lipnja 2021. održana je konferencija kojom je obilježen svečani početak novog programa Kreativna Europa (2021. – 2027.), koja se održala u hibridnom formatu, u Mosteiro dos Jerónimos i Centro Cultural de Belém u Lisabonu te online.Pokretanje novog programa Kreativna Europa ključni je trenutak za mobilizaciju raspoloživih sredstava za prijeko potrebno ponovno pokretanje europskih kulturnih i kreativnih sektora s ukupnim proračunom od 2,4 milijarde eura.

Putem novog programa ulagat će se u aktivnosti kojima se jača kulturna raznolikost i odgovara na potrebe i izazove kulturnih i kreativnih sektora, posebno vezano uz utjecaj pandemije bolesti COVID-19. Konferencija je pružila uvid u novosti koje donosi novi program, prioritete, inovacije i vizije novog ciklusa. Kroz panel diskusije na kojima su sudjelovali europski stručnjaci pružen je uvid u način modernizacije novog programa kroz sektorski pristup i sinergije s drugim europskim instrumentima financiranja kako bi se pridonijelo bržem oporavku kulturnih i kreativnih sektora. Posebna panel diskusija bila je fokusirana na analizu rezultata pripremne akcije Music Moves Europe kako bi se oblikovali odgovarajući mehanizmi podrške i sektorski pristup glazbi.

 

Pisane vijesti