Novom Odlukom propisane mjere za održavanje profesionalnih kulturno umjetničkih izvedbi, programa i manifestacija

Stožer civilne zaštite RH donio je 5. studenog 2021. Odluku o nužnim epidemiološkim mjerama kojima se ograničavaju okupljanja i uvode druge nužne epidemiološke mjere i preporuke radi sprječavanja prijenosa bolesti COVID-19 putem okupljanja. Epidemiološke mjere definirane ovom Odlukom stupaju na snagu 6. studenog 2021., a određuju se u trajanju do 30. studenog 2021.
Navedenom Odlukom za održavanje profesionalnih kulturno umjetničkih izvedbi, programa i manifestacija, kinoprojekcija te izložbi u muzejskim, galerijskim i ostalim izložbenim prostorima propisuju se sljedeće mjere:
 
trajanje događanja u otvorenim i zatvorenim prostorima, s i bez obveze predočenja EU digitalne COVID potvrde  ograničava se do 24,00 sataosim kino projekcija koje su počele najkasnije do 23,00 sata
 
održavanje u zatvorenim prostorima:
  1. bez obveze predočenja EU digitalne COVID potvrde, uz isključivo sjedeća mjesta i obvezu predočenja ulaznice te pridržavanje mjera propisanih posebnim PreporukamaHZJZ-a, kojima je dodatno propisano ograničenje dozvoljenog broja prisutnih osoba, obveza fizičke udaljenosti i sl. Najveći dozvoljeni broj posjetitelja ograničen je prema veličini prostora tako da za svaku prisutnu osobu mora biti osigurano najmanje 4m2 neto površine
 
  1. uz obvezu predočenja EU digitalne COVID potvrde za sve prisutne osobe čime su događanja izuzeta iz ograničenja broja prisutnih osoba. Organizatori takvih okupljanja obvezni  su nadležnoj županijskoj službi civilne zaštite, najkasnije 3 dana prije održavanja okupljanja, putem elektroničke pošte županijskih centara 112 dostaviti obavijest o održavanju okupljanja u kojoj se navodi mjesto, vrijeme i okvirni broj osoba koje će biti prisutne.
 
održavanje na otvorenim prostorima:
  1. bez obveze predočenja EU digitalne COVID potvrde najveći dozvoljeni broj prisutnih osoba ograničen je na 100.
 
  1. uz obvezu predočenja EU digitalne COVID potvrde organizatori događanja su obvezni, najkasnije 7 dana prije održavanja, obavijest o namjeri organizacije takvog okupljanja, s naznakom mjesta i vremena održavanja te očekivanog broja prisutnih osoba, dostaviti stožeru jedinice lokalne samouprave na čijem području će se takvo javno događanje, odnosno okupljanje održati, te zatražiti prethodnu suglasnost za održavanje. Nadležni stožer civilne zaštite obvezan je na zahtjev za izdavanje prethodne suglasnosti odgovoriti u roku od 3 dana od njegovog zaprimanja.


Pisane vijesti