Novom Odlukom propisane mjere za održavanje profesionalnih kulturno-umjetničkih izvedbi, programa i manifestacija

Slika /slike/fotogalerija/odluka stozera.jpg

Stožer civilne zaštite RH donio je 8. siječnja 2022. Odluku o nužnim epidemiološkim mjerama kojima se ograničavaju okupljanja i uvode druge nužne epidemiološke mjere i preporuke radi sprječavanja prijenosa bolesti COVID-19 putem okupljanja. Epidemiološke mjere definirane ovom Odlukom stupaju na snagu 11. siječnja  2022., a određuju se u trajanju do 31. siječnja 2022.

Navedenom Odlukom za održavanje profesionalnih kulturno-umjetničkih izvedbi, programa i manifestacija, kinoprojekcija te izložbi u muzejskim, galerijskim i ostalim izložbenim prostorima propisuju se sljedeće mjere:
 
  • Trajanje događanja u otvorenim i zatvorenim prostorima, s obvezom i bez obveze predočenja EU digitalne COVID potvrde, ograničava se do 24,00 sata, osim kinoprojekcija koje su počele najkasnije do 23,00 sata;
 
  • Obvezno korištenje medicinskih maski i maski za lice na umjetničkim izvedbama i programima (osim za izvoditelje) koji se održavaju u zatvorenim prostorima kao i na kinoprojekcijama i izložbama u muzejskim, galerijskim i ostalim izložbenim prostorima u zatvorenom;  
 
  • Održavanje u zatvorenim prostorima:
- bez obveze predočenja EU digitalne COVID potvrde, uz isključivo sjedeća mjesta i obvezu predočenja ulaznice, uz ograničenje broja osoba koje mogu biti prisutne s obzirom na veličinu prostora na način da za svaku prisutnu osobu mora biti osigurano najmanje 4m2 neto površine te uz strogo pridržavanje preporuka i uputa Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo i obvezu da na ulazu u objekt bude jasno istaknuta obavijest o najvećem mogućem broju osoba koje istovremeno mogu biti u objektu. Također, organizatori su obvezni osigurati redovito provjetravanje prostora, paziti da ne bude nazočno više osoba od ograničenja;
 
- uz obvezu predočenja EU digitalne COVID potvrde  za sve prisutne osobe – nema ograničenja broja osoba koje mogu biti prisutne ni apsolutnim brojem ni s obzirom na veličinu prostora (4 m2 neto površine po osobi), ali i ovdje je uvjet da su za sve posjetitelje osigurana sjedeća mjesta i da se mogu predočiti ulaznice.  Organizatori takvih okupljanja obvezni  su nadležnoj županijskoj službi civilne zaštite, najkasnije 3 dana prije održavanja okupljanja, putem elektroničke pošte županijskih centara 112 dostaviti obavijest o održavanju okupljanja u kojoj se navodi mjesto, vrijeme i okvirni broj osoba koje će biti prisutne;
 
  • Održavanje na otvorenim prostorima:
- bez obveze predočenja EU digitalne COVID potvrde najveći dopušteni broj prisutnih osoba ograničen je na 50;
 
- uz obvezu predočenja EU digitalne COVID potvrde organizatori događanja na kojem sudjeluje najviše 200 osoba obvezni su, najkasnije 7 dana prije održavanja, obavijest o namjeri organizacije takvog okupljanja, s naznakom mjesta i vremena održavanja te očekivanog broja prisutnih osoba, dostaviti stožeru jedinice lokalne samouprave na čijem će se području takvo javno događanje, odnosno okupljanje, održati te zatražiti prethodnu suglasnost za njegovo održavanje. Nadležni stožer civilne zaštite obvezan je na zahtjev za izdavanje prethodne suglasnosti odgovoriti u roku od 3 dana od njegovog zaprimanja.

 
Odluka o izmjenama i dopuni Odluke o nužnim epidemiološkim mjerama kojima se ograničavaju okupljanja i uvode druge nužne epidemiološke mjere i preporuke radi sprečavanja prijenosa bolesti COVID-19 putem okupljanja (8. siječnja 2022.)


Pisane vijesti