Popis ugovora o dodjeli bespovratnih financijskih sredstava potpisanih do 31.08.2021. godine


Na 13. sjednici Povjerenstva za odabir projektnih prijedloga Ministarstva kulture i medija održanoj 03. kolovoza 2021. godine, temeljem uvjeta prihvatljivosti i kriterija definiranih Pozivom, prihvaćeno je i odobreno za ugovaranje 8 projektnih prijedloga za provedbu mjera zaštite kulturne baštine oštećene potresom od 22. ožujka 2020. godine. 
 
Ugovori o dodjeli bespovratnih financijskih sredstava za provedbu mjera zaštite kulturne baštine financirane iz Fonda solidarnosti Europske unije sklopljeni su sa sljedećim korisnicima za projektne prijedloge i iznose navedene u tabeli:
 
 
 KORISNIK  PROJEKTNI PRIJEDLOG  IZNOS (KN)
 HRVATSKO NARODNO
 KAZALIŠTE U ZAGREBU
 Izrada projektne dokumentacije
 i provedba mjera zaštite zgrade
 Hrvatskog narodnog kazališta u Zagrebu,
 Trg Republike Hrvatske 15, Zagreb
 7.534.498,56
 MINISTARSTVO FINANCIJA   Izrada projektne dokumentacije
 i provedba mjera zaštite zgrade
 Ministarstva financija, Katančićeva
 5/Gajeva/Baruna Trenka, Zagreb
 54.365.775,34
 HRVATSKA AKADEMIJA ZNANOSTI
 I UMJETNOSTI
 Provedba mjera zaštite
 muzejsko-kazališne zbirke
 Odsjeka za povijest hrvatskog kazališta,
 Opatička 18, Zagreb
 601.625,00
 MINISTARSTVO OBRANE  Izrada projektne dokumentacije
 i provedba mjera zaštite upravnog
 kompleksa Ministarstva obrane,
 Trg kralja Petra Krešimira IV. br. 1,
 Zagreb
 153.401.058,35
 MINISTARSTVO OBRANE  Izrada projektne dokumentacije i
 provedba mjera zaštite zgrade u
 Ulici kralja Zvonimira 5, Zagreb
 8.111.629,70
 ETNOGRAFSKI MUZEJ  Provedba mjera zaštite za
 opremanje čuvaonice pokretne
 muzejske građe Etnografskog muzeja,
 Zagreb
 2.420.425,00
 DRŽAVNI ZAVOD ZA STATISTIKU  Izrada projektne dokumentacije i
 provedba mjera zaštite zgrade
 Državnog zavoda za statistiku,
 Branimirova 19, Zagreb
 76.337,50
 MINISTARSTVO PROSTORNOGA
 UREĐENJA, GRADITELJSTVA
 I DRŽAVNE IMOVINE
 Izrada projektne dokumentacije
 i provedba mjera zaštite zgrade
 "Rudolfova vojarna", Republike Austrije 20,
 Zagreb
 1.518.750,00