Najava otvorenja obnovljenog prostora dvorca Odescalchi, stalnog postava Muzeja grada Iloka i Muzeja na otvorenom - srednjovjekovne palače knezova Iločkih

Obnovljene spomeničke cjeline i Muzej grada Iloka dio su Projekta "Istraživanje, obnova i revitalizacija kulturne baštine Ilok-Vukovar-Vučedol" Vlade Republike Hrvatske, Ministarstva kulture Republike Hrvatske i Razvojne banke Vijeća Europe.

Novu sliku o kulturnoj baštini Grada Iloka, obnovljene spomeničke cjeline iločke povijesne jezgre: Dvorac Odeschalchi (15.-19.st.), muzej in situ - srednjovjekovna palača knezova Iločkih (15.st.) te stalni postav Muzeja grada Iloka, prezentirat će se javnosti u organizaciji nositelja provedbe ovih programa - Ministarstva kulture RH i Grada Iloka, te Muzeja grada Iloka, u utorak 16.veljače 2010.g., a otvorit će ih predsjednica Vlade Republike Hrvatske gđa. Jadranka Kosor, dipl.iur. 

To je i prvi dio završenoga dijela programa Projekta Vlade Republike Hrvatske i Razvojne banke Vijeća Europe «Istraživanje, obnova i revitalizacija kulturne baštine Ilok- Vukovar-Vučedol», na nacionalnoj razini i jedan od najkompleksnijih u provedbi istraživanja i obnove te valorizaciji nacionalne spomeničke baštine.

Iločki programi Projekta uključivali su: arhivska, povijesna, arheološka, konzervatorsko-restauratorska istraživanja, geomehanička i statička ispitivanja, graditeljsku i krajobraznu obnovu, novu muzejsku sliku i interpretaciju kulture i povijesti u Muzeju grada Iloka, sa novim materijalnim dokazima proizašlim iz obavljenih recentnih istraživanja spomeničkog sklopa povijesne jezgre Iloka, koja se u konačnici do 2011.godini treba i prezentirati kao sustavna interpretacija cjeline iločke „akropole“.


      
Interdisciplinarni projekt te regionalne strategije zaštite kulturne baštine i njezine obnove obuhvaćen je navedenim Projektom, kojeg od 2005.g. zajmom financiraju Vlada Republike Hrvatske (25%) i Razvojna banka Vijeća Europe (75%), u ukupnom iznosu od 226.288.358,00 HRK (30.215.654,00 EUR). Projekt je dijelom novoga višedisciplinarnoga programa održivog razvoja u tom prostoru sa zajedničkim ciljem razvoja na principu zaštite i unapređenja kulturnog krajolika kao sastavnice gospodarskoga projekta i poticanja razvoja ovoga područja .

Dovršetak svih projektnih programa u Iloku: srednjovjekovni fortifikacijski kompleks iz 15.st., Vukovaru: obnova barokne jezgre, obnova dvorca Eltz i vlastelinskih kurija i na Vučedolu: novi Muzej Vučedolske kulture uz kompleksnu prezentaciju toga svjetski poznatog eponimnog nalazišta, znanstveno istraživački centar u obnovljenoj Vili Streim, nastavak rada međunarodne arheološke škole i dr. predviđeno je u 2011.g.

Provedbu svih programa Projekta vodi Ministarstvo kulture Republike Hrvatske uz posebno Vijeće i Upravu Projekta, a u njemu sudjeluju brojne institucije, ustanove kulture, stručnjaci: Hrvatski restauratorski zavod, muzeji Iloka i Vukovara, Arheološki muzej u Zagrebu Institut za arheologiju, Urbanistički institut Hrvatske, Arhitektonski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, muzealci iz brojnih muzeja Hrvatske, Hrvatsko muzejsko vijeće, savjetodavno tijelo Ministarstva kulture RH i niz ostalih uz punu suradnju gradova Iloka i Vukovara te Vukovarsko-srijemske županije.

Povijesna jezgra Grada Iloka zahtijevala je pažljivu provedbu zaštite kulturnih i prirodnih vrijednosti arhitektonske spomeničke cjeline visoke ambijentalne i krajobrazne vrijednosti, uz obnavljanje povijesne matrice Iloka, planiranje unošenja novih sadržaja u taj prostor te određenje namjene i uređenja prostora u suglasju s njezinim izrazito visokim povijesnim vrijednostima. Krajobrazna, prostorna i povijesna analiza parkovnih površina i njihova prezentacija sastavnim je dijelom ovoga Projekta.

Istraživanja i povijesno-arhivska proučavanja prethodila su provedbi detaljnih sanacija, statičkoj i graditeljskoj, ponajprije dvorca Odescalchi, valorizaciji i prezentaciji njihovih arhitektonskih osobina ali i oblikovanju i prezentaciji slobodnih prostora srednjovjekovne utvrde i specifičnoga krajolika, koje je iz državnog proračuna Ministarstvo kulture Republike Hrvatske otpočelo stručno i financijski voditi već od vremena mirne reintegracije hrvatskog Podunavlja 1998.g.

Preliminarni Projekt obnove spomeničke baštine Iloka po prvi puta je i javno prezentiran na međunarodnome skupu „Forum kulture“ održanom u listopadu 2000.g. u Iloku, Vukovaru i Osijeku - Radne zajednice podunavskih regija, koje je Republika Hrvatska punopravnom članicom, a u prigodi 10.obljetnice njezina djelovanja. Bila je to i prva u nizu stručnih prezentacija istraživanja i obnove i spomeničke baštine i programa novih muzeja Slavonije, Baranje i Srijema, posebno onih vezanih uz gradove Ilok i Vukovar.
 

 
Od 2005.g. u okviru provedbe programa Projekta „Istraživanje, obnova i revitalizacija kulturne baštine Ilok-Vukovar-Vučedol „ nastavljeno je sa kompleksnim konzervatorsko- istraživačkim radovima, a potom i restauratorskim zahvatima na reprezentativnom objektu dvorca Odeschalchi, kojima se otvorila i sva slojevitost njegova arhitektonskog naslijeđa, sa jasnim tragovima srednjovjekovnoga odnosno novovjekovnog kontinuiteta, danas prezentiranih in situ u sklopu iločkoga Muzeja,

Saznanja iz novih i u Iloku i prvih sustavnih arheoloških iskopavanja i istraživanja nalazišta Dvora knezova Iločkih (15.st.) - „jednog od najznačajnijih ostataka graditeljskog naslijeđa na tlu sjeverne Hrvatske i srednjoeuropskog Podunavlja” i velikoga dijela povijesne jezgre Iloka, posebice istraživanja gotičke crkve Sv.Petra Apostola, koje je vodio Institut za arheologiju u okviru navedena Projekta, dragocjeni su prinos novoj slici povijesti Iloka.

Novi stalni muzejski postav Muzeja grada Iloka, osnovanog 1952.g.,obuhvaća dva kata dvorca Odeschalchi i suvremenim muzeološkim metodama i sredstvima rekonstruira stoljeća povijesti i kulture i segmente istaknutih kulturnih i socijalnih miljea Grada Iloka. Voditelj ovoga programa postava je v.d.ravnateljica Dubravka Tomšik Krmpotić, a autor idejnog i likovnog oblikovanja je prof. mr. sc. Mario Beusan, d.i.a.

Uz nastanak novoga stalnoga postava iločkoga Muzeja veže se i jedinstveni, višegodišnji stručni i koncepcijski rad ne samo njegovih ravnatelja i malobrojnih kustosa već i muzealaca iz desetak hrvatskih muzeja i galerija, i dragocjenim je prinosom u realizaciji i ovoga programa Projekta.
 

Najave