Na Venecijanskom bijenalu – 15. Međunarodnoj izložbi arhitekture Hrvatsku predstavlja projekt we neeed it-we do it / to trebamo-to radimo

 • Slika
 • Slika
 • Slika
 • Slika
 • Slika
 • Slika
 • Slika
 • Slika
 • Slika
 • Slika
 • Slika
 • Slika
 • Slika
 • Slika
 • Slika
 • Slika
 • Slika
 • Slika

„Kao i prethodnih godina, i ove je godine Ministarstvo kulture, u želji da se kroz transparentni i demokratski proces odabere projekt koji će nas predstavljati na velikoj, međunarodnoj pozornici  Venecijanskog bijenala, uputilo Javni poziv za isticanje kandidature za povjerenika hrvatskog nastupa 15. Venecijanskom bijenalu.“ - rekao je ministar kulture Berislav Šipuš, na konferenciji za medije održanoj 10. studenoga 2015. godineu Ministarstvu kulture povodom nastupa Hrvatske na Venecijanskom bijenalu – 15. Međunarodnoj izložbi arhitekture. 

     „Bijenale u Veneciji je prostor spektakla, koji posjeduje golemi potencijal susreta i interakcije između umjetnika, kustosa i publike, arhitekata, urbanista, teoretičara, muzealca i kritičara, i mjesto je presijecanja kroz prostor i vrijeme, miješanja kultura na najneočekivanije i najuzbudljivije načine. Stoga je od iznimne važnosti da odabrani projekt bude ne samo iznimne kvalitete, blizak osnovnoj temi Bijenala već i internacionalno vidljiv.“ – istaknuo je ministar Šipuš podsjećajući da je odluku da će Hrvatsku na tako važnoj međunarodnoj manifestaciji predstavljati projekt Dinka Peračića i njegovog autorskog tima koji čine Miranda Veljačić, Emina Višnić i Slaven Tolj donio ocjenjivački sud u čijem su radu sudjelovali Karin Šerman, povjerenica prethodnog nastupa, Ana Dana Beroš, također sudionica na arhitektonskom Bijenalu 2014., te Sanja Šaban, Dražen Pejković i Nevena Tudor Perković. 

     „Odabrani prijedlog Dinka Peračića i autorskog tima doista otvara nove prostore povezivanja konkretnog lokalnog djelovanja i općenitog globalnog konteksta, unutar šireg područja društvenih praksi i to na aktualnim primjerima arhitektonskih prostora u Hrvatskoj. Istovremeno, autorski tim čine arhitekti, kustosi, ravnatelji kulturnih institucija i umjetnici, koji arhitekturu smatraju javnim dobrom i koji dugi niz godina aktivno i aktivistički djeluju u hrvatskom kulturnom prostoru, dosljedno afirmirajući sve teorijske postavke navedene u samom projektu. Kako su naveli, oni koncept Aravene prakticiraju i žive već niz godina.“ – rekao je ministar kulture, objašnjavajući razloge zbog kojih projekt we neeed it-we do it / to trebamo-to radimo najbolje odgovara objavljenom Javnom pozivu ali i temi koju je postavio umjetnički direktor Bijenala Alejandro Aravena: Reporting from the Front ili Izvješća s bojišnice

     „Ministarstvo kulture će i ove, kao i prethodnih godina u potpunosti podržati nastup Hrvatske na Venecijanskom bijenalu arhitekture i to sa 760.000 kuna za projekt te iznosom od 65 tisuća eura za troškove najma prostora hrvatskog paviljona u Arsenalu, koji zauzima površinu od 75 kvadratnih metara.“ – zaključio je ministar Šipuš.

     Predsjednica ocjenjivačkog suda Karin Šerman osvrnula se na dosadašnja izdanja venecijanskog bijenala koje je pod umjetničkim vodstvom „nedostižno karizmatičnog“ Rema Koolhaasa „dotaknulo plafon aktivnosti ove ionako mega atraktivne i utjecajne svjetske arhitektonske manifestacije.“ Izbor čileanskog arhitekta Alejandra Aravene bijenalski je odbor obrazložio namjerom da „nastavi s Bijenalom koji okuplja arhitekte i koji je posvećen istraživanju novih granica koje pokazuju vitalnost arhitekture, granica koje prelaze preko različitih dijelova svijeta i prezentiraju arhitekturu istinski uključenu u pronalaženju specifičnih odgovora na specifične potrebe. Ovo izdanje Bijenala namjerava stoga ponovno premostiti jaz između arhitekture i građanskog društva, koji je u posljednjim desetljećima pretvorio arhitekturu u, s jedne strane, spektakl, dok je s druge čini marginalnom i nevažnom.“ – navela je Karin Šerman naglasivši kako je promjena fokusa i karaktera Bijenala vidljiva već i iz same teme koja glasi Reporting from the Front ili Izvješća s bojišnice. „Naravno, riječ je o prvim crtama arhitektonskih bojišnica u srazu s akutnim suvremenim društvenim problemima, odnosno o pozivu da se na izložbi tematiziraju konkretni prijedlozi iz arhitektonske prakse koji aktualiziraju složenost suvremenih društvenih procesa. Također se prezentiraju primjeri koji dokazuju kako arhitektonsko djelovanje još uvijek može biti istinski angažirano i djelotvorno.“ – rekla je Šerman, naglasivši kako se ocjenjivački sud u pažljivoj procjeni četiriju prijava pristiglih na Javni poziv vodio Araveninim tematskim smjernicama i očekivanjima te jednoglasno zaključio da rad we need it – we do it / to trebamo – to radimo, s predloženom temom ali i dugogodišnjom dosljednom aktivnošću i angažmanom njegovih autora, najbolje ispunjava elemente i intenciju raspisa. 

     „Prijedlog aktualizira sadržajnu rekonstrukciju triju građevina, Pogona Jedinstvo u Zagrebu, H-zgrade kompleksa Rikarda Benčića Rijeci kao budućeg doma MMSU-a u Rijeci i Doma mladih u Splitu, koje bi trebale postati mjestom dinamičnih i intenzivnih društvenih interakcija, a koje potiču nevladine udruge kao korisnici prostora.“ – obrazložila je Karin Šerman dodajući kako se time „ujedno promovira i ideja ponovnog korištenja postojećih prostora koji su, ili izgubili svoju prvobitnu namjenu, ili nisu nikad bili privedeni namjeni. Arhitekti se tu postavljaju kao medijatori u mreži širih društvenih i kulturnih procesa, koji u zatečenoj situaciji strateški interveniraju i omogućuju da takvi blokirani projekti postanu funkcionirajući akteri i prostorni katalizatori promjena.“

     Karin Šerman podsjetila je kako su i Dinko Peračić kao povjerenik nastupa Hrvatske na Bijenalu i članovi autorskog tima i sami sudionici i pokretači takvih novih udruga i kulturnih praksi koje djeluju izvan tradicionalnih okvira i izgrađuju vlastite sustave rada u promijenjenim uvjetima. „Dinko Peračić i Miranda Veljačić suosnivači su i voditelji Platforme 9,81, Emina Višnić ravnateljica je Pogona – Zagrebačkog centra za nezavisnu kulturu i mlade, a Slaven Tolj ravnatelj Muzeja moderne i suvremene umjetnosti u Rijeci. Što znači da autori kroz vlastita neposredna iskustva svjedoče o izazovima rada na „bojišnici“ arhitekture i kulture.“ – rekla je Karin šerman poželjevši hrvatskom timu uspjeh u nastupu na Bijenalu.

     Dinko Peračić zahvalio je Ministarstvu kulture i Udruženju hrvatskih arhitekata na ukazanom povjerenju podsjetivši kako smo na polju arhitekture posljednjih nekoliko godina sudionici procesa stvaranja specifičnog oblika arhitekture koji je uvjetovan time što nove kulturne prakse traže prostore za svoje djelovanje. „Riječ je o širokom polju organizacija civilnog društva ili ustanovama otvorenog tipa programskog djelovanja koje, istovremeno na različitim lokacijama u Hrvatskoj, djeluju izvan okvira tradicionalne i reprezentativne kulture te izgrađuju vlastite sustave rada i teže osigurati uvjete za rad prilagođene svojim metodama i svom identitetu.“ – rekao je Peračić objašnjavajući da te aktere povezuje činjenica da su prostori koje su osvojili, ili koji su im dodijeljeni za rad u lošem stanju i treba ih rekonstruirati i reorganizirati kako bi odgovarali posebnim režimima korištenja i različitim vrstama događanja.

     „Takve organizacije nemaju vremena čekati provedbe institucionalnih natječaja te zauzimanjem i korištenjem prostora aktivno sudjeluju u njihovom nastajanju i građenju, prilagođavajući ih svojim potrebama. To su prostori rizika i nesigurnosti, ali oni omogućavaju slobodu i u njima su različiti scenariji mogući“ – rekao je Peračić istaknuvši kako projekt we need it – we do it / to trebamo – to radimo u fokus stavlja tri građevine za kulturu, koje imaju zanimljivu povijest zauzimanja i korištenja i značajnu društvenu ulogu. Radi se o bivšoj tvornici Jedinstvo u Zagrebu, Domu mladih u Splitu i H zgradi u kompleksu Rikard Benčić u Rijeci.

     „U ove građevine useljava se umjetnost i kultura prije nego što su one konačno završene.“ – naglasio je Peračić zaključivši: „Bijenale u Veneciji vidimo kao priliku za dodatno unapređenje stanja ovih prostora za kulturu. Nadamo se da će i gradovi čije prostore za kulturu zajedno gradimo uključiti u ovu akciju i da će rezultat Bijenala biti korak naprijed prema boljim uvjetima za rad umjetnicima, kustosima, društvenim i kulturnim djelatnicima okupljenim u ovim građevinama.“

     Posebnosti načina rada Pogona Jedinstvo obrazložila je Emina Višnić, rekavši kako Pogon Jedinstvo funkcionira po principu civilno-javnog partnerstva, nastojeći ostati prostor otvorenosti, zajedničkog rada, međusobnog utjecaja i eksperimenta u kojem i korisnici prostora sudjeluju u njegovu stvaranju. „Imamo završenu projektnu dokumentaciju u izradi koje su na istoj razini sudjelovali arhitekti, naručitelji i korisnici. Takav je proces planiranja zahtjevniji i inkluzivniji, ali on je uvijek na razini partnerskog odnosa a ne puke participacije.“ – rekla je Emina Višnić. 

     O specifičnostima prostora Doma kulture mladih u Splitu govorila je Miranda Veljačić istaknuvši kako domovi kulture građeni osamdesetih godina prošlog stoljeća ne odgovaraju potrebama korisnika danas te se s Domom kulture mladih u Splitu željelo zadržati određeni stupanj nedovršenosti prostora koji bi omogućio da zgrada služi potrebama što većeg broja organizacija civilnog društva. 

     Slaven Tolj, ravnatelj Muzeja moderne i suvremene umjetnosti u Rijeci, rekao je kako je MMSU mogao ući u prostor H-zgrade kompleksa Rikard Benčić zato što se od ranijeg, neodrživog i monumentalnog projekta muzeja odustalo čime je omogućena stalna obnova iznutra, dinamičniji i zanimljiviji način obnove i prilagodbe prostora u stalnoj komunikaciji uprave i korisnika.
     Projekt we neeed it-we do it / to trebamo-to radimo Dinka Peračića i njegova autorskog tima u kojem su Miranda Veljačić, Emina Višnić i Slaven Tolj, bit će predstavljen u hrvatskom paviljonu u prostorima Arsenala na Venecijanskom bijenalu – 15. Međunarodnoj izložbi arhitekture od 28. svibnja do 27. studenoga 2016. godine, a profesionalna publika moći će izloženi rad pogledati od 25. do 27. svibnja 2016.


 

Pisane vijesti