Na Međunarodnom forumu o povijesnim ljekarnama i ljekovitim vrtovima predstavljene hrvatske očuvane povijesne ljekarne

  • Slika
  • Slika
  • Slika
  • Slika
  • Slika
  • Slika
  • Slika
  • Slika
  • Slika

Foto: JGL Muzej farmacije


11. i 12. ožujka 2024. - Drugi međunarodni forum o povijesnim ljekarnama i ljekovitim vrtovima održan je u Jadranskom galenskom laboratoriju u Rijeci. Forum je u suradnji s Jadranskim galenskim laboratorijem organizirala udruga Aromas Itinerarium Salutis iz Valencije osnovana na Sveučilištu u Valenciji 2021. godine s ciljem očuvanja i promicanja materijalne i nematerijalne europske baštine vezane uz povijest farmacije.

Tom prilikom predstavljen je jedan od glavnih projekata udruge: formiranje Europske rute povijesnih ljekarni i vrtova ljekovitog bilja za koju je ove godine pripremljeno dobivanje certifikata Vijeća Europe. Ruta već sada broji 11 zemalja među kojima je uz Bosnu i Hercegovinu, Bugarsku, Francusku, Mađarsku, Italiju, Litvu, Portugal, Rumunjsku, Španjolsku, Švicarsku i Republika Hrvatska, koja će upravo uključenjem u rutu dobiti priliku promovirati svoje bogato kulturno nasljeđe kao država s jednom od najstarijih ljekarni u Europi. Voditeljica Službe za pokretnu, etnografsku i nematerijalnu kulturnu baštinu te predstavnica Republike Hrvatske u programu Kulturne rute Vijeća Europe Tatjana Horvatić održala je predavanje o Kulturnim rutama i njihovoj implementaciji u Republici Hrvatskoj te potencijalima koje Hrvatska ima s obzirom na broj očuvanih povijesnih ljekarni.
 
Forum je okupio stručnjake iz područja povijesti ljekarništva i turizma koji su predstavili svoja istraživanja i upoznali se s doprinosima kulturnih ruta u održivom i kulturnom turizmu. 

https://aromassalutis.eu/hr/home-hr/

 
 

Pisane vijesti